Klaus Bachmann. Ein Herd der Feindschaft gegen Rußland

・ Лютий 2003
Wien–München: 2001.

Відомий німецько-польський журналіст, публіцист і політолог Клаус Бахман є також істориком. Про це свідчить його монографія «Вогнище ворожости до Росії. Галичина як джерело кризи у відносинах між Дунайською монархією та Росією (1907–1914)». Ця книжка спирається здебільшого на його докторську дисертацію про український національний рух і зовнішню політику Габсбурзької монархії напередодні Першої світової війни (докторат захищено у Варшавському університеті 1999 року).

Основна частина монографії поділена на три розділи, відповідно до впливу на розвиток передвоєнної ситуації в Галичині трьох національних чинників: польського, українського та російського. Бахман досліджує взаємозв’язки польського революційного руху і розгалуженої шпигунської війни в краї, він констатує причини великої політичної напруги в передчутті війни і визвольних змагань. Австрійська та російська держави в різний спосіб використовували національні прагнення поляків та українців у Галичині. Цікавими є спостереження автора про вплив внутрішніх міжнаціональних стосунків у Галичині на міждержавні відносини Австро-Угорщини та Росії, і навпаки, про вплив зовнішньої міждержавної політики на внутрішню ситуацію в краї. Автор доходить висновку, що російське заанґажування в галицькі міжнаціональні, міжконфесійні та політичні справи було надзвичайно глибоким. Бахман висуває тезу, що поінформованість росіян у внутрішніх справах Галичини була більшою, ніж у багатьох австрійських чиновників. Звідси бажання Росії використати кризові ситуації у своїх інтересах, звідси шпигунські й дипломатичні війни між державами.

Деякі проблеми освітлені в книжці досить описово, проте не бракує також і надзвичайно сміливіх, цікавих і достатньо арґументованих висновків. Зокрема, Росія розглядала польсько-українську політичну угоду 1914 року як casus belli. Ця угода вирівнювала статус українців та поляків і констатувала існування де-факто українського автономного утворення на території Австрії. Для Росії це означало не лише цілковитий крах її політики в близькому зарубіжжі, але й травматичне визнання «українського питання».

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!