Марк Блауґ. Економічна теорія в ретроспективі

Редакція Критики ・ Листопад 2001
Київ: Основи, 2001.
Переклав з англійської Іван Дзюб

Вперше надрукована 1962 року, ґрунтовна синтеза британського науковця Марка Блауґа вже перевидана мовою ориґіналу п’ять разів із виправленнями та доповненнями, та ще й додаткові стереотипні наклади у другій половині 80-х і наприкінці 90-х виходили щороку. За той час сам автор досить радикально змінив свої погляди на предмет і методологію дослідження. Книжка, що поєднує аналітичність і новаційність із перевагами популярного посібника, приваблює читачів передусім умінням дослідника піддавати ревізії, здавалося б, очевидні речі, проблематизувати поступ економічної науки й створювати широку історичну панораму найсуперечливіших ідей і концепцій – від меркантилістів і фізіократів аж до післякейнсіанської макроекономіки. Докладно розглядаючи методологічні засади історичного підходу до економічної теорії та ті контексти, у яких поставали її основні школи і напрями, Блауґ пропонує ще й так-звані «путівники» з фундаментальних праць дев’ятьох чільних економістів і мислителів XVIII–XX століть, як-от Адам Сміт («Багатство народів»), Девід Рікардо («Принципи політичної економіки»), Джон Стюарт Міл («Принципи політичної економіки»), Карл Маркс («Капітал»), Альфред Маршалл («Принципи економічної науки»), а також Вікстид («Здоровий глузд політичної економії»), Віксел («Лекції з політичної економії»), Вальрас («Основи чистої економічної твори») і, зрештою, Джон Мейнард Кейнс («Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей»). Супроводжують виклад розгорнуті іменний та предметний покажчики, що їх уклав сам автор, і стислі бібліографічні рекомендації до кожного розділу («Що читати далі»). Окремо слід відзначити добротний і прозорий переклад Івана Дзюба, який демонструє здатність упоратися не лише з вишуканим красним письменством на кшталт Кавабати, але і з сухою мовою високої економічної теорії.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!