Леся Ставицька. Естетика слова в українській поезії 10–30-х рр. XX ст.

Редакція Критики ・ Січень 2001
Київ: Правда Ярославичів, 2000.

У цілком новаційній за методом і залученим матеріалом монографії молодого київського лінґвіста і лексикографа, доктора філології Лесі Ставицької висвітлюються лінґвофілософські та лінґвоестетичні аспекти теорії поетичної мови, особливості еволюції образного словника української поезії 10–30-х років XX століття. Автор здійснює системно-типологічний аналіз віршової мови символістів, поетів «Розстріляного Відродження», підрадянської, західноукраїнської та еміґрантської поезіїї 30-х років. Предметні межі дослідження – від «уживання великої літери як засобу абстраґування поетичного вислову» аж до «метапоетичного аспекту естетичного значення слова».

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!