Укладачки і наукові редакторки Олена Боряк, Марія Маєрчик. Етнографія статевого життя й тілесності: Збірник статей

Оксана Олійник ・ Серпень 2015
Центр культурно-антропологічних студій, ПАТ «ВІПОЛ», 2013.

До збірника ввійшли статті етнологів, фольклористів, істориків, соціологів, культурологів, які досліджують сексуальність, сороміцький фольклор і норми статевих стосунків в українській традиційній культурі Х–ХХ століть. Через видавничі труднощі тексти, приготовані до друку 2006 року, побачили світ на сім років пізніше. Тому в збірнику не враховано фахову літературу, видану в цей час.

У вступній статті наукові редакторки й укладачки збірника Олена Боряк і Марія Маєрчик зауважують, що через упередженість, суспільні табу і часом неприхильне ставлення спільноти до наукових розвідок сексуальної сфери українській гуманітаристиці бракує системного аналізу феномену сексуальности, хоча є чимало спостережень і етнографічних публікацій.

Збірник містить передруки етнографічних розвідок початку ХХ століття «без купюр» із бібліографічними джерелами: фраґменти праці Марка Грушевського «Дитина у звичаях і віруваннях українського народу» (1906) з коментарями Зенона Кузелі, переклад німецькомовного вступу Володимира Гнатюка до «Додатків до Антропофітеї» (1912), що його здійснив Василь Балушок, і розвідку Антіна Онищука «Анатомія людини» (1912).

Статті Олесі Бриціної та Ольги Гомілко присвячено теоретичним міркуванням про місце еротичного в народній культурі, важливості дослідження сексуальности як антропологічного феномену («Сексуальність як антропологічний чинник самовизначення особистості»). Норми до- і позашлюбних статевих практик на матеріялі архівних свідчень ХV–XX століть розглядає Михайло Чучко («Моделі статевих взаємин у традиційному середовищі Буковини»).

Марія Маєрчик на основі етнографічних і статистичних даних, зафіксованих у дослідженнях інтимного життя й еротизму в українському традиційному селі другої половини XIX століття, простежує зміни у сприйнятті і практиках, поширених у модерну добу початку XX століття («Дошлюбні інтимні стосунки серед молоді в селах і містах Східної і Центральної України на початку XX століття: Конструювання традиційних норм»).

Василь Балушок на підставі власних спостережень під час служби в радянській армії у 1970-х роках досліджує сексуальну символіку нестатутних відносин, специфічну термінологію та стереотипи поведінки («Сексуальна символіка домінування-підпорядкування, активу-пасиву в Радянській Армії»). Андрєй Топорков аналізує традиції замовлянь від імпотенції в Росії у XVII–XVIII століттях. Геннадій Ковальов розглядає еротичні мотиви в літературі, ставлення російських письменників до «непристойної» лексики («Про російські матюки»). Етнолог Олександр Курочкін досліджує сексуальну символіку шлюбного ритуалу («Еротична символіка в українському весіллі»).

У художньому оформленні збірника використано сороміцькі зображення в архівних документах ХVII–XX століть із фондів державних архівів України, фотографії та поштівки кінця ХІХ — початку ХХ століття з приватних колекцій.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!