Муэддин Хайруддинов, Сейран Усеинов. Этикет крымских татар. Эдепнаме

Юлія Ємець-Доброносова ・ Червень 2016
Симферополь: Тезис, 2010.

У виданні найбільше уваги приділено вихованню в народних традиціях як способу збереження культури і гармонізації стосунків. У прискіпливого читача може викликати запитання популяризаторське спрямування і спрощення окремих аспектів співвідношення етикету й етики, проте цінність представленого у книжці емпіричного матеріялу, пізнавальне і методичне значення видання незаперечні.

Винесене в заголовок книжки поняття «едепнаме» відповідає навіть не етикету, а західноевропейському поняттю «етика» в широкому розумінні. Мабуть, тому в книжці йдеться не лише про етикет, звичаї, традиції, але й про моральні основи гідного життя і основоположні чесноти кримськотатарського народу.

Значну частину праці присвячено особливостям родинного виховання. Автори починають із викладу норм і принципів життя гідної людини у версії ісламу загалом і підходів до цього кримськотатарської моральної культури зокрема. Від опису чеснот, їх узаємозв’язку, принципів щоденної поведінки і поведінки у виняткових ситуаціях автори переходять до викладу цінностей кримськотатарської культури. Бракує, щоправда, аналізу їхніх витоків, проте висвітлено місце кожного з цих елементів у загальному контексті моральних орієнтацій.

У книжці розглянуто і мовленнєвий етикет, невербальні засоби спілкування, культуру стосунків між дітьми та батьками, формування етикетних норм у родині. Зокрема, мовленнєвий етикет під час привітання, знайомства, зустрічі друзів чи рідних, гостювання, висловлення поваги до старших, співчуття, а також дарування.

Додатки містять описи забобонів, порівнянь і прислів’їв, словесних формул заохочень та обітниць, короткий словник-енциклопедію термінів, пов’язаних із мусульманським віровченням. На жаль, книжка рясніє редакторськими недоглядами у викладі російською мовою (побудова фраз, українізми, недоладне вживання відмінків). У бібліографії зазначено не всі вихідні дані окремих видань, а світлини подано без підписів.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!