Janet L. Abu-Lughod. Europa na peryferiach. Średniowieczny system-świat w latach 1250–1350

Андрій Блануца ・ Серпень 2014
Kęty: 2012.
Przekład z języka angielskiego Arkadiusza Bugaja

Американська дослідниця Джанет Л. Абу-Лаґод ставить дослідницькі проблеми в контексті теорії систем-світів. Своїм аналізом авторка доводить, що вже у XIII столітті, а конкретніше — в 1250–1350-х роках на теренах Евразії функціонувала передновітня світова система торгівельного обміну, що охоплювала три розвинені цивілізаційні території: християнську Західну Европу, а також ісламські Близький та Далекий Схід (разом із індійським субконтинентом).

Авторка вибудувала дослідження за географічним принципом. Книжка містить три великі частини: «Европейська субсистема», «Близькосхідний і середньоазійський центр» та «Азія». У кожній із частин у межах пропонованої теорії система-світ проаналізовано широке коло проблем торгівельних комунікацій та їхнього впливу на економічний контроль світових систем.

Спираючись на докладний аналіз цивілізаційного рівня розвитку цих трьох цивілізаційних територій, Джанет Л. Абу-Лаґод, виокремивши европоцентричну західну історіографію, доходить висновку, що в передновітній евразійській господарчій системі Европа не відігравала домінантної цивілізаційної ролі, будучи радше територією периферійного значення. Ба більше, на переконання авторки, европейську гегемонію з XVI століття зумовлено не так стрімким зростанням (спричиненим величезною акумуляцією капіталу, винятковими формами організації передкапіталістичного господарства, проривом росту технологій тощо), а радше чинником, який вона називає «занепадом Сходу». За цим поняттям ховається низка чинників (як-от епідемія чуми, занепад монгольської імперії, витіснення після 1435 року китайського флоту з Індійського океану), які зумовили дезінтеґрацію середньовічної системи-світу, вплинувши на появу нових великих географічних відкриттів. А вже це дало змогу европейцям нав’язати свою перевагу в тих господарчих підсистемах Сходу, які раніше творили середньовічну европейську систему торгівельного обміну.

За спостереженнями дослідниці, вельми правдоподібним є сценарій системи-світу ХІІІ століття, в якій існувала рівновага між низкою осередків, що вирізнялися високим рівнем господарчого розвитку. Формування такої структури вимагало змінити принципи функціонування в тодішній системі й запровадити ті принципи, які Европа в XVI столітті почала насаджувати решті світу.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!