Михаил Мицель. Евреи Украины в 1943–1953 гг. Очерки документированной истории

・ Лютий 2005
Київ: Дух і Літера, 2004.

Видана в серії «Бібліотека Інституту юдаїки» книжка розповідає про маловідомі сторінки історії євреїв України в останнє десятиліття сталінського режиму. Зокрема йдеться про антисемітські інциденти 1943–1945 років, еміґрацію та міґрацію, переслідування представників творчої інтеліґенції, образ євреїв у масовій свідомості в українському суспільстві сталінської доби тощо. Книжка не є монографією в традиційному сенсі, що детально аналізує досліджувану проблему. Це низка коротких нарисів, супроводжуваних публікацією документів із совєтських архівів, які сам автор здебільшого й знайшов. Документи стосуються соціяльної історії євреїв у повоєнній Україні, а також проявів антиєврейської політики, функціонування антисемітської ідеології. Деякі теми, які вже частково було висвітлено в науковій пресі й публіцистиці, скажімо «боротьба з космополітами», отримали в книжці документальну ілюстрацію цих подій в УССР. Інші документи відкривають цілком нові аспекти історії чи принаймні актуалізують нові напрямки досліджень. Опубліковані документи доводять, що політика совєтської влади, місцевих властей, громадська думка й елементи соціяльної психології не були константами, інколи зазнавали відчутних змін і трансформацій, а питання історії євреїв України є добрим індикатором цих процесів. Проте сам автор не завжди намагається знайти причини цих змін і проаналізувати політику ставлення до євреїв у ширшому хронологічному контексті, що спрощує проблему єврейського питання в повоєнній Совєтській Україні. Очевидно, що ставлення до євреїв на офіційному й неофіційному рівнях, як і трансформація політики партії щодо цього питання, потребують глибшої та ширшої інтерпретацій. Глибокого аналізу заслуговують і соціяльні настрої та прояви громадської думки в Україні відразу по війні. Цей надзвичайно цікавий і неоднозначний предмет дослідження гостро постав у опублікованих документах, що проливають світло на абсолютно недосліджені ділянки історії євреїв України, а отже, й української історії ХХ століття. Крім усього іншого, документи та історичні нариси про євреїв України в 1943–1953 роках актуалізують необхідність моральної оцінки злочинної політики комуністичного режиму щодо своїх громадян.

О.М.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!