Сергій Кримський, Анатолій Толстоухов, Ірина Парапан. Філософська думка, 2001, № 6

Редакція Критики ・ Жовтень 2002

Часопис відкриває стаття Сергія Кримського, в котрій він потрактовує філософію як вимогу «зробити своє життя складником світової біографії добра». Анатолій Толстоухов та Ірина Парапан розглядають науковий розум і гуманістичні цінності в глобалістському контексті, Іван Донець пише про природу людської суб’єктивности в дискурсі комунікативної парадигми. Анатолій Тихолаз досліджує російську релігійну філософію, а Геннадій Аляєв міркує про металогічність буття як першопринцип метафізики життя. Стаття Володимира Мазепи присвячена соціяльній філософії Івана Франка. Юрій Іщенко пише «на вільну тему»: про заздрість, нерівну рівність і нетерпимість.

Друкуються дві рецензії: С[ергія] Кримського і Т[?] Суходуб(а) на книжку Ф.Лазарєва й А.Брюса «Багатомірна людина. Вступ до інтервальної антропології» (видану російською мовою в Симферополі) й чи то В., чи то О. Чайковського на книжку «Соціялізація та ідентифікація особистости» (автори: Г.Ангелов, В.Калашник, І.Старовойтова й В.Терзієв). Наприкінці подано покажчик статтей, опублікованих у часописі впродовж 2001 року.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!