Марія Злотіна, Владислав Келле, Ірина Добронравова. Філософсько-антропологічні студії’2001. Розум, свобода та долі діалектики (До 80-річчя Марії Злотіної)

Редакція Критики ・ Вересень 2002
Київ: Стилос, 2001.

Збірник статтей, куди ввійшли переважно матеріяли читань, що їх провели в січні 2001 року Київський університет імені Тараса Шевченка, Інститут філософії НАН України, Антропологічне відділення Українського філософського фонду та редакція журналу «Філософська думка», присвячено вшануванню пам’яті Марії Злотіної – доктора філософії, в минулому професора катедри філософії Інституту підвищення кваліфікації викладачів суспільних наук при Київському університеті.

Зі спадщини самої Марії Злотіної надруковано два розділи її докторської дисертації «Загальні закони розвитку та принцип “відображення”» (про взаємоперехід протилежностей та про об’єктивний зміст категорій «якість» і «кількість»), лекцію «Основні категорії матеріялістичної діялектики» та дна усні висловлювання. Меморіяльну частину доповнюють спогади однокурсника Владислава Келле і стаття Ірини Добронравової про творчий доробок Марії Злотіної у контексті сучасної потреби в діялектиці.

Книжка містить близько трьох десятків статтей провідних філософів, котрі пропонують свій погляд на загальні проблеми діялектики, теорії пізнання, висвітлюють різні аспекти актуальних тем: «Розум – Раціональність – Особистість», «Світоглядно-методологічні проблеми “соціяльних технологій”», «Нова рецепція історичних типів діялектнки», «Діялектика та національна інтелектуальна традиція» тощо.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!