Ю. Дядищева-Росовецька. Фольклор. Мова. Поетична мова

Наталя Якубчак ・ Квітень 2007
Київ: Фітосоціоцентр, 2005.

Як відомо, більшість сучасних досягнень здійснюється на стику наук, і лінґвофольклористика як синтез мовознавства і фольклористичних студій (у широкому етнологічному та культурологічному контексті) не є винятком. Курс лекцій Юлії Дядищевої-Росовецької, виданий як посібник до спецкурсу «Лінґвофольклористика як дискурс сучасного гуманітарного знання», зосереджений на специфіці цієї інтердисциплінарної галузі. Авторка коротко подає історію взаємодії мовознавства та фольклористики, звертаючи увагу на продуктивність лінґвістичних методів у досліджуванні усної народної творчости. Щоправда, не зовсім зрозуміло, чому лінґвофольклористика є саме дискурсом, а не наукою чи особливим різновидом фольклористики (хоча тлумаченню терміна «дискурс» у книжці присвячено спеціяльний підрозділ). Цікавими є відомості з історії університетських спецкурсів, але вони мало стосуються теми посібника.

Авторка розглядає проблему поетичної мови в де-сосюрівській дихотомії langue і parole. Вона залучає широке коло теоретичних досліджень, з’ясовуючи питання діялектів і наддіялектного койне в усній народній творчості, порівнюючи цей феномен у фольклорі й літературі.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!