Тамара Марценюк. Гендер для всіх: виклик стереотипам

Дмитро Шевчук ・ Квітень 2018
Київ: Основи, 2017.

Передісторією написання цієї книжки є онлайн-курс Тамари Марценюк на платформі «Prometheus» і тривалий досвід викладання різних курсів та участь у проєктах із ґендерної проблематики. Це дало авторці змогу вибрати матеріял для доволі широкої цільової авдиторії: від тих, хто нічого не знає про ґендер (тому подано детальні означення основних понять), до експертів у цій проблематиці (вони можуть знайти тут низку тем, які доповнять їхні знання ґендерної теорії).

Починає Марценюк із основ: дає означення ґендеру, наводить засади, на яких ґрунтується ґендерна теорія. Зокрема, зауважено, що ґендерні студії мають за основу соціяльно-конструктивістську методологію, що передбачає п’ять основних ідей: ґендерні відносини – це відносини влади, які містять нерівності, «вбудовані» в соціяльні інститути; ґендерна нерівність передбачає нерівномірний розподіл основних ресурсів; жінки і чоловіки різні; ґендерні відносини змінюються з часом, ситуацією, залежно від обставин; ґендерну нерівність можна подолати, борючись за рівні права та можливості. Ґендерні відносини вивчають у чотирьох вимірах (політика, економіка, сім’я, культура), що забезпечує їх комплексний інституційний аналіз у суспільстві. Окреслення головних засад ґендерної теорії доповнено в першій частині книжки результатами моніторинґу забезпечення рівних прав і можливостей, що представлено в різних міжнародних звітах, а також розглядом питання про зв’язок між ґендером і сексуальністю та окресленням фемінізму як боротьби за рівні права та можливості чоловіків і жінок.

Далі авторка зосереджується на темі виховання та освіти. У цій частині йдеться про ґендерну соціялізацію, розмаїті аспекти освітніх нерівностей, ґендерний простір навчальних закладів, прихований навчальний план. Марценюк торкається питань ґендерної експертизи навчальної літератури і законів, стереотипів у сфері спорту (зокрема, на прикладі шахів).

Окремі частини книжки присвячено темам ґендеру й ринку праці та ґендеру і політики. Тут простежено залученість жінок і чоловіків на ринку праці в Україні, причини розриву в оплаті, ґендерну сеґреґацію, «заборону» жінкам служити в Збройних силах України. Намагаючись подолати стереотипи, авторка присвячує окрему частину арґументам за активніше залучення жінок у великий бізнес, а також способам створення дружнього для сім’ї робочого середовища. Не менш дражливою є проблема здійснення політики, яка забезпечить подолання ґендерної несправедливости у суспільстві. Соціологиня пропонує подивитися на ґендер як на цінність демократичного розвитку, проаналізувати українське законодавство на предмет відображення в ньому принципів ґендерної рівности і розглядає питання доступу жінок до політики в Україні та Европі.

Темі ґендерного насильства присвячено окремий розділ. Авторка пояснює, як виник цей термін, що він означає та які існують форми і типи цього насильства. Окремої уваги заслуговує презентація результатів проєктів, які мали на меті запобігання насильству в сім’ї. Далі Марценюк звертається до ґендерних питань у медіях (зокрема, сексизму в рекламі), презентації методології ґендерного й антидискримінаційного аналізу державних політик, проблеми толерантности й ґендерної рівности в царині релігії.

Доволі часто здається, що питання ґендеру стосується лише жінок. Марценюк долає і цей стереотип. Окрему частину книжки вона присвячує чоловічим студіям, які вивчають маскулінність. Тут ідеться про кризу маскулінности й здоров’я чоловіків, відповідальне татівство, долучення чоловіків до боротьби за рівність. Завершують книжку дві теми, присвячені нерівності: у одній із них ідеться про соціяльні нерівності, ксенофобію та дискримінацію, а в другій – про множинні нерівності, толерантність і повагу до розмаїття.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!