С.В.Павлов, К.В.Мезенцев, О.О.Любіцева. Географія релігій

Редакція Критики ・ Квітень 1999
Київ: АртЕк, 1998.

В навчальному посібнику для студентів географічних і філософських факультетів вищих навчальних закладів обґрунтовується необхідність дослідження розвитку релігій з позиції суспільної географії, показані місце та зв’язки нової соціально-географічної дисципліни в системі суспільно-географічних наук. Подано ретроспективний аналіз поширення світових, локальних, місцевих та нових релігій, особливості територіальної організації кожної релігії (конфесії). Досліджується конфесійна геоситуація в Україні.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!