Микола Сулима. Грђхи розмаитїи: єпитимійні справи ХVІІ–ХVІІІ ст.

Тетяна Мельник ・ Квітень 2007
Київ: Фенікс, 2005.

Микола Сулима зробив внесок в досліджування теми гріха: на основі виявлених у фондах Київської, Білгородської, Волинської, Катеринославської, Переяславсько-Бориспільської, Слобідської, Херсонської та Чернігівської духовних консисторій судових документів розглянув і піддав аналізові єпитимійні справи ХVІІ–ХVІІІ століть.

У вступі до книжки зроблено історичний екскурс до джерел виникнення проблеми гріха та злочину, їх спокутування, а також до етапів формування церковно-правової спадщини. Окреслено коло дослідників, які займалися вивченням консисторійних судових справ.

На матеріялах праці Ореста Левицького «Нариси народного життя в Малоросії у другій половині ХVІІ ст.» автор розглянув найтиповіші злочини цього історичного періоду, що їх уже в ХVІІІ столітті розглядали в судах консисторійних (справи про двоємужжя, про втечу жінки з дому, четвертий шлюб, перелюб, убивство, позашлюбних дітей і дітовбивство, інцест, зґвалтування, статеві збочення).

Микола Сулима зазначає, що «“історико-юридичні тексти” можуть бути прочитані й проаналізовані тепер як певний вид соціяльної літературної продукції». Це твердження стало підставою для розгляду «епитимійного дискурсу» українського фольклору та літератури.

Починаючи від текстів усної народної творчости (пісень, балад), творів давньої та нової української літератури й закінчуючи доробком ХХ століття, автор аналізує зміни в розробленні сюжетів, пов’язаних із проблемами етики та моралі. У центрі уваги Миколи Сулими опиняються твори О. Ф. Ставицького, Климентія Зіновія, Івана Котляревського, Тараса Шевченка, Марка Вовчка, Івана Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, Івана Франка, Володимира Винниченка та інших.

Анотована праця буде цікавою не лише фахівцям у царині гуманітарних наук чи юриспруденції, але й будь-якому читачеві, для якого така інформація стане джерелом нових і поглиблення давніших знань, матеріялом для роздумів про людську сутність, її історичну змінність, рефлекcивність, залежність свідомости й буття від норм і правил суспільної моралі та свідомости.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!