Під керівництвом Леоніда Ушкалова . Григорій Сковорода. Повна академічна збірка творів

Володимир Склокін ・ Серпень 2011
Харків–Едмонтон–Торонто: Майдан; Видавництво Канадського інституту українських студій, 2011.

Попри очевидні симптоми кризи і, навіть, деґрадації української гуманітаристики і на інституційному, і на персональному рівнях, в окремих своїх сеґментах гуманітарні дослідження в Україні демонструють сталий розвиток і відданість найвищим академічним стандартам. Одним із таких сеґментів є, поза сумнівом, сковородинські студії.

Завдяки зусиллям колективу харківських науковців під керівництвом Леоніда Ушкалова випущено в світ повну збірку творів Григорія Сковороди, підготовлену за сучасними академічними стандартами. У цьому випадку новизна та значущість видання визначається не оприлюдненням якихось раніше не відомих творів філософа (одинокий новий документ тут – написаний 2 травня 1785 року лист до Григорія Ковалинського), а тим, що корпус текстів уперше видано згідно із приписами сучасної текстології, а також наявністю ґрунтовного наукового коментаря.

Основою проблемою попередніх видань творів Сковороди, якщо не брати до уваги просто пропущені слова та речення, було неякісне відтворення мови Сковороди (помилкове вживання окремих слів і літер, порушення синтаксису ориґінальних текстів, відсутність наявних в автографах діякритичних знаків тощо), а також неврахуванння композиційної та графічної структури текстів. У новому виданні, запевняє у передмові Ушкалов, усі ці ґанжі виправлено. Крім того, упорядники добряче попрацювали, щоб атрибутувати всі цитати, алюзії та ремінесценції у творах Сковороди, а також зробили нову редакцію українських перекладів його латинських і грецьких текстів. Особливо варто відзначити ґрунтовний науковий коментар Олега Марченка та Леоніда Ушкалова, який ставить творчість Сковороди у широкий контекст европейської філософської традиції та української культури доби Бароко, і відкриває можливості для нового, глибшого її прочитання.

Втім, доводиться вказати й на істотну ваду видання: воно не має покажчиків. Але, зазначає Ушкалов, до цього кроку упорядників вимусив великий обсяг книги (1400 сторінок), а проблема покажчиків вирішується наявністю конкорданції до цього видання, розміщеної на сайті Університету Альберти.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!