Михайло Димид. Єпископ Київської Церкви (1589–1891)

・ Січень 2002

Цю ґрунтовну монографію, яку видав у світ Інститут канонічного права, присвячено дослідженню юридичного статусу та повноважень єпископату об'єднаної Київської церкви, насамперед у католицький період, від Берестейської унії аж до кінця XIX століття. Автор, відомий український еклезіолог і церковний діяч, співзасновник, професор і перший ректор відновленої Львівської богословської академії, доктор східного церковного права Папського орієнтального інституту в Римі о. Михайло Димид, вивчивши матеріяли двадцяти синодів упродовж 250 років і піддавши вичерпному аналізові низку документів про обов'язки єпархіяльного єпископа, чітко визначив ієрархічну структуру Київської церкви і довів, що саме особа єпископа була її основним об’єднувальним і еклезіотворчим чинником. Книжку відкриває докладна бібліографія, вступне слово івано-франківського єпарха професора Софрона Мудрого, авторська передмова та вступний історичний нарис від хрещення Руси до Львівського синоду; чотири розділи містять огляд синодів Київської церкви в період підготування та укладення унії з Римським престолом, студії із сутности та природи єпископської влади у східній та київській традиції, опис вибору та номінації єпископа за історико-юридичними матеріялами об’єднаної Київської церкви, нарешті, розгляд прав і обов'язків єпархіяльного єпископа в традиції об’єднаної Київської церкви та прикінцеві висновки. У додатках подано компедіум синодальних документів Київської церкви, чин єпископської хіротонії, короткий словник, а також тематичний, етнічно-географічний та іменний покажчики і покажчик ілюстрацій.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!