Ігор Лімборський. Європейське та українське Просвітництво: незавершений проект? Реінтерпретація канону і спроба компаративного аналізу літературних парадигм

Наталя Якубчак ・ Червень 2007
Черкаси: ЧДТУ, 2006.

По-бароковому пишно названа монографія, пропонує читачеві руйнування стереотипу неповноти української літератури. Звернення саме до доби Просвітництва невипадкове, адже корінням новочасної західної цивілізації є декартівське cogito, що заклало розуміння онтологічного статусу раціональности й означило народження суб’єкта.

У літературному Просвітництві дослідник виділяє три основні художні парадигми: класичну, конверґентну та амальгамну. Класичні літератури – це ті, які, власне, творять канон. Наслідують цей канон літератури конверґентні. А от амальгамні (серед них українська) нібито містяться на периферії цього процесу, хоча насправді автономніше та більш творчо засвоюють маґістральні тенденції доби. Амальгамний «сплав» в українській літературі, доводить Лімборський, виявився в тому, що ідеї Просвітництва втілювались у барокових, преромантичних і романтичних формах. То чи не просвітницька ідеологія підготувала виникнення романтизму?

Своєрідний спосіб засвоєння просвітницької парадигми зумовило те, що саме в українській літературі тяглість просвітницької традиції була триваліша, порівняно із західноевропейськими літературами. Навіть опозицію народництва й модернізму дослідник інтерпретує як кризу просвітницької парадигми.

Компаративний підхід дає змогу внаочнити вписаність української літератури в загальноевропейський контекст. Лімборський залучив до аналізу не лише «класичні», а й близькі до української – «амальгамні» літератури, що розширює поле порівняння. Неприхованим, однак, є авторове прагнення скомпенсувати периферійність українського Просвітництва, часом навіть видаючи бажане за дійсне.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!