Мануель Кастельс, Пекка Хіманен. Інформаційне суспільство та держава добробуту. Фінська модель

Олена Іваненко ・ Квітень 2007
Київ: Ваклер, 2006.
Переклад з англійської О. Андреєва, С. Удовік, Е. Ганиш

Перекладена багатьма мовами книжка відомого дослідника глобалізаційних процесів та інформаційного суспільства Мануеля Кастельса і його фінського колеґи Пеки Хіманена ґрунтовно досліджує фінську модель інформаційного суспільства. Вона не претендує на еталонну модель і приклад для наслідування, а радше підтверджує можливість різноманітних шляхів переходу до інформаційної парадигми, залежно від специфіки кожного суспільства і культури.

У роботі подано детальний аналіз технології створення держави добробуту, досліджено вплив інформаційних технологій на різні верстви населення Фінляндії, розглянуто не лише позитивні досягнення країни, а й неґативні тенденції, що постають перед країною при її входженні до глобальної економіки, й ті засоби, якими фінська спільнота їм протидіє.

До того ж Кастельс доповнив видання результатами дослідження, проведеного в Китаї, Індії, Росії, Каталонії, Канаді й Великій Британії щодо мережевого суспільства, інформаційної та нової технологічної революції, і вважає глибину кризи, що охопила сьогодні Україну, цінною якістю, проводячи паралелі з в Фінляндією, яка свого часу також пережила кризу.

Книжка пояснює, чому і як наприкінці XX століття Фінляндія змогла стати країною з найвищим приростом продуктивности в Европі, одним із лідерів у передових галузях, особливо в телекомунікаційних мережах і стільниковій телефонії. Ключовим моментом є те, що ця країна змогла здійснити такий переворот, водночас зберігаючи свій статус держави добробуту разом із найвищими у світі пропорціями трудових спілок, високими податками й активною роллю уряду в керівництві процесом розвитку.

В книжці йдеться передусім про реалізовану можливість поєднання інформаційного суспільства з державою добробуту, про можливість існування інакшої моделі, відмінної від найвідоміших. Історична орієнтація Фінляндії на майбутнє (могутність футурологічного напряму в країні ще з 1970-х років) відіграли неабияку творчу роль попри всі негаразди та соціяльні витрати, що завжди кидають виклик суспільству.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!