Відповідальний редактор Ярослав Ісаєвич, упорядник Олена Аркуша. Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича Національної академії наук України: Бібліографія праць наукових співробітників. 1990–2001

・ Березень 2002
Львів: Інститут українознавства імені І. Крип’якевича НАН України, 2001.

Видання містить бібліографічні описи книг, брошур, авторефератів кандидатських і докторських дисертацій, статтей, тез доповідей, рецензій, перекладів і редакційних робіт працівників Інституту українознавства ім. Крип’якевича НАН України (до 1993 року – Інституту суспільних наук АН України), що вийшли у світ від 1 січня 1990-го до 1 листопада 2001 року. Матеріяли бібліографії систематизовано за відділами, які діяли в Інституті протягом 1990-х років і відображають основні напрями його досліджень. Це – відділи археології, історії середніх віків, нової історії України, новітньої історії, української мови, української літератури та філософії культури. Перший розділ містить перелік серійних видань і збірників Інституту – наукових журналів, бібліографічних покажчиків, багатотомних збірників документів, словників, краєзнавчих серій, колективних монографій, збірників статтей і матеріялів конференцій. Включено також спільні видання Інституту з іншими установами чи товариствами. Відповідно до профілю Інституту значна частина його публікацій має міждисциплінарний характер. Укладена бібліографія є не лише функціональним покажчиком, а й джерелом з історії Інституту та гуманітарної науки України у період формування новітньої української державности, демократизації суспільства й після скасування цензурних обмежень.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!