Сергій Максименко (ред.). Інститути та інструменти розвитку територій: на шляху до європейських принципів

Редакція Критики ・ Жовтень 2001
Київ: Міленіум, 2001.

Влітку 1998 року міжнародна дослідницька організація Інститут Схід–Захід розпочав проект «Розвиток громад і реґіонів України», який ставив метою всебічний міждисциплінарний аналіз сучасного стану громад і реґіонів України та вироблення рекомендацій щодо удосконалення концептуальних засад місцевого самоврядування та реґіональної політики в Україні. Видана за редакцією Сергія Максименка збірка праць – один із результатів третього року (червень 2000 – червень 2001) виконання цієї програми.

Вміщені у збірнику матеріали, в яких через призму принципів, інструментів і механізмів розвитку реґіонів у країнах Європи проаналізовано сучасні проблеми державного реґулювання реґіонального розвитку в Україні, дають змогу ознайомитися з досвідом перших кроків у цьому напрямку.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!