Мануель Кастельс. Інтернет ґалактика. Міркування щодо інтернету, бізнесу і суспільства

Олег Коцарев ・ Квітень 2007
Київ: Ваклер, 2007.

Науково-публіцистичну книжку Мануеля Кастельса «Інтернет-галактика» присвячено одній із найактуальніших і найхиткіших тем-«викликів» сучасности: ролі й сутності інтернету, його нинішньому та майбутньому впливові на суспільство.

Кастельс пише нарис історії появи та розвитку інтернету, і то значно доладніший та докладніший за більшість інших доступних українському читачеві розвідок. Розписує своє розуміння «культури інтернету», принципів мережевого бізнесу. Найважливішими частинами тексту можна назвати аналіз впливу інтернету на політику, на розвиток автономних громад, вивчення інтерактивности, мультимедійности, а також дослідження кількісного виміру інтернету (споживачі, контент, розташування).

Головною концептуальною настановою «інтернет-галактики» у підсумку можна назвати узагальнену тезу про те, що інтернет є своєрідною технологічною відповіддю на вже назрілі суспільні зміни, а саме – на постання «мережевого суспільства», більш індивідуалізованого, з автономними громадами, зі зміщенням функцій та форм влади (та аж ніяк не з її зникненням), з новою роллю інформації; суспільства, яке, всупереч очікуванням, посилило, а не послабило урбанізацію, народило нові форми нерівности й вилучення. Прикметно, що Кастельс уникає аж надто різких контроверсійних прогнозів, прагне більш-менш наукової обґрунтованости, нарешті, завжди залишає місце для сумнівів та варіятивности, визнає і позитивні, й неґативні тенденції.

Найслабше місце українського видання «Інтернет-галактики» – видавничі недогляди: коректорські: пунктуаційні й ортографічні помилки впадають в око уже від палітурки, де, на відміну від титульної сторінки, назву написано без дефісу; верстальницькі: заголовок списку літератури, вміщеного наприкінці одного з розділів, опинився в самому низу попередньої сторінки; редакторсько-перекладацькі: калькованість синтаксису. Та коли заплющити очі на всі ці хиби, можна привітати вихід «Інтернет-галактики»: в Україні, що, згідно з найновішими даними, посіла дванадцяте у світі місце за поширенням інтернету, нині в інтелектуальному обігу маємо надто мало систематичних спроб осмислити це явище.

А змістовну частину прогнозів та оцінок Мануеля Кастельса можна буде легко перевірити на міцність уже найближчим часом: інтернет розвивається й розповсюджується дуже швидко.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!