David Crystal. Internet Linguistics. A Student Guide

Тетяна Полякова ・ Лютий 2012
London, New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2011.

Відомий англійський науковець-лінґвіст, письменник і журналіст Дейвід Кристел написав посібник для студентів у новій галузі лінґвістичного знання – інтернет-лінґвістиці, яка, стверджує автор, перебуває на стадії зародження. А отже неминуче породжує розмаїття наукових підходів.

У першому з дев’яти розділів праці, «Перспективи лінґвістики», Кристел розглядає проблеми термінології, закономірні для нової галузі знання, спростовує деякі міти, пов’язані з функціонуванням мови інтернету, окреслює її властивості, які можуть становити проблему для дослідників: кількість інформації, яку належить проаналізувати, розмаїття мовних варіянтів і швидкість змін тощо.

Кристел порівнює мову інтернету з усним та з письмовим мовленням, намагається визначити, чи робить електронне середовище мову, яка функціонує в інтернеті, відмінною від мови, призначеної для інших середовищ, і якщо так, то чому ці відмінності виникають.

У розділі «Прикладна інтернет-лінґвістика» розглянуто деякі практичні проблеми: використання пошукових засобів, автоматичну класифікацію документів, електронну торгівлю, рекламу онлайн. У розділі «Мікроприклад: Твітер» автор наводить характеристики мікроблоґінґу Твітер (твітеринґу), що дають підстави означити його як різновид мови. У розділі «Аналіз судової справи» Кристел торкається проблеми вивчення та аналізу текстів, що їх створюють шахраї, терористи та інші носії загрози суспільній безпеці, – з метою виявлення небажаної, деструктивної діяльности на сайтах.

Наприкінці книжки подано бібліографічний список і предметний покажчик.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!