Редактор Олег Дячок . Історія торгівлі, податків та мита. Шоста міжнародна наукова школа-семінар 11–12 жовтня 2012 р.

Дмитро Ващук ・ Квітень 2013
Київ: Інститут історії України НАН України, 2012.
Дніпропетровськ Тези доповідей

Наукові проблеми, заявлені у назві видання, у сучасній гуманітаристиці несправедливо витіснено з числа першорядних. Академія митної служби України спільно з Інститутом історії України НАН України намагаються виправити становище, щороку проводячи наукові конференції у Дніпропетровську і випускаючи за їх результатами збірки доповідей.

На початку науковий редактор збірника й організатор самого щорічного заходу Олег Дячок викладає підсумки чергового семінару й окреслює перспективи його продовження. Автура видання щороку зростає кількісно і збільшує своє представництво: матеріяли та дослідження подають науковці з Росії, Польщі, США та Німеччини, і щоразу ширшає географія українських учасників.

Традиційно першими у випуску вміщено дослідження, присвячені давній та середньовічній історії: тези доповідей про північнопричорноморські античні міста-держави, економічні аспекти розвитку Давньоруської держави (автори – К. Колесников, Г. Виноградов, О. Оленченко). Ранньомодерній історії України й Европи присвячено розвідки А. Алексахи (господарство), Л. Жеребцової (митна система), С. Борисенко (торгівля у Великому князівстві Литовському), О. Фрадинського та В. Балкової (митна політика Московської держави та Речі Посполитої).

«Довге» XIX століття представлено найбільше. Досліджено стан митного кордону та загалом зовнішньої торгівлі у Польщі після повстання 1831 року (М. Рутковський); значення військового флоту у номенклатурі зовнішньої торгівлі; розвиток інституту відповідальности за митні правопорушення у Російській імперії (О. Морозов); цензурні функції митниці (О. Криєнко); зародження банкірського підприємництва (В. Шевченко); заохочення та відзначення представників купецтва (А. Журавльов); керівництво митним відомством; роль торгових підприємців Криму (К. Сєрова).

Більшість матеріялів присвячено діяльності митних органів держав-спадкоємниць Російської імперії першої половини XX століття. Розглянуто формування та розвиток споживчих кооперативів на Харківщині (А. Скиданова); торговельні угоди УНР із Центральними країнам (О. Гребенюк); запровадження «алкогольних податків» в УНР та Українській Державі Павла Скоропадського (П. Гай-Нижник); розквіт контрабанди на Поділлі у роки непу (М. Олійник) та боротьбу з контрабандою у Криму в роки становлення радянської влади (О. Поліщук); розвиток торговельної мережі у Донбасі у 1930-х роках (А. Ольхін) тощо.

Окремий блок становлять дослідження в галузі джерелознавства з історії торгівлі та митно-податкової системи. Зокрема проаналізовано комплекси джерел – «Акти волинського воєводства» для вивчення економічної історії Волині кінця XV–XVI століть та «Зносини Росії з Туреччиною» для дослідження чорноморської торгівлі останньої чверти XVIII століття (Ю. Головко).

Певний інтерес становить юридичний складник податкового права. Наприклад, проаналізовано проблеми обліку податкових зобов’язань сучасних підприємств України, поняттєвий апарат податкового права, а також деякі способи утвердження відкритого суспільства засобами податкового права (М. Омелько та О. Макаренков).

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!