Ґеорґ Остроґорський. Історія Візантії

Редакція Критики ・ Липень 2002
Львів: Літопис, 2002.
Переклав з німецької Анатолій Онишко

Одна з фундаментальних праць сучасної візантиністики, вперше видана сербсько-хорватською ще на початку 1950-х років і відтоді перекладена на основні европейські мови, «Історія Візантії» юґославсько-німецького історика Ґеорґа Остроґорського детально та всебічно відтворює розвиток візантійської держави від її постання у IV столітті н.е. і аж до самого занепаду й загибелі під ударами османів. Звісно, особливу увагу приділено стосункам Візантії зі слов’янами, взагалі, культурним і цивілізаційним впливам Візантійського світу на інші народи. Писана невдовзі по Другій світовій війні й неодноразово перероблена протягом 1950–60-х років, книжка Остроґорського є зразком позитивістичної синтези в дусі «школи хартій», яка радше тяжіє до хронологічного опису політичної, соціяльної та культурної історії, аніж до проблематизації історичного процесу. Проте певна архаїчність методології компенсується інформативністю тексту, авторовою сумлінністю в опрацюванні матеріялу, як джерельного, так і дослідницького, зрештою, прозорістю та доступністю викладу, і то не коштом наукової Корею пости. Як свого роду довідкик, а заразом і посібник, ця ґрунтовна студія і досі лишається неперевершеною. Читач, безперечно, відзначить рівень опрацювання джерел, наявність змістовних генеалогічних таблиць візантійських династій і хронологічних таблиць правителів, багатющу, хоча і дещо застарілу бібліографію, прекрасні карти.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!