Юрій Шевельов. Історична фонологія української мови

Редакція Критики ・ Травень 2003
Харків: Акта, 2002.

Найліпшим пошануванням пам’яті померлого рік тому видатного мовознавця Юрія Шевельова стало видання українського перекладу його фундаментальної праці «А Historical Phonology of the Ukrainian Language», вперше опублікованої 1979 року в Гайдельберзі. Дослідження, яке за глибиною і докладністю наукового аналізу, зрештою, просто за обсягом (книга має 1054 сторінки) перевищує всі аналогічні студії в галузі слов’янської історичної лінґвістики, переклали з англійської мовознавці Сергій Вакуленко та Андрій Даниленко.

Дослідник, ретельно опрацювавши величезну кількість писемних пам’яток від доби стародавньої Русі до кінця XVIII століття, подав переконливу схему розвитку звукової системи української мови починаючи від VI–VII століть і заперечив поширену теорію спільної східнослов’янської мови, – східнослов’янський мовний простір, стверджував він, уже на самому початку писемної доби був здиференційований такою мірою, що це унеможливлює існування якоїсь спільноруської мови в тому вигляді, в якому це заведено уявляти.

Низка наукових праць, лінґвістичні атласи та інші матеріями, що з’явилися за ці майже чверть століття, відколи видано «Історичну фонологію», не зробили її застарілою й не спростували найголовніших її тверджень. Потрібно лише, вважає польський лінґвіст Януш Ріґер, який доклав зусиль до того, щоби зорганізувати український переклад, і написав «Упровідне слово» до цього видання, аби з’явилося «дослідження, що з’ясує, якою мірою ці нові публікації доповнюють капітальну працю Ю. Шевельова».

Крім авторової передмови, написаної ще до англомовного видання, книга має також і «Три сторінці про переклад» Сергія Вакуленка (три сторінці – то, певно, троїна), на яких він розповідає про принципи, що ними керувався у своїй роботі, й пояснює деякі особливості графічного оформлення тексту. З його слів видно також, що Юрій Шевельов діяльно долучався до роботи над перекладом, і приємно, що він, як розповів на презентації головний редактор «Акти» Леонід Ушкалов, встиг побачити сиґнальний примірник своєї найбільшої книжки, виданої нарешті на батьківщині.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!