Євген Нахлік, Тамара Гундорова, Микола Бондарь.... Іван Франко. Тексти. Факти. Інтерпретації. Випуск I

Олександр Боронь ・ Серпень 2011
Київ–Львів: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка, Інститут Івана Франка , 2011.

Нещодавно створений на базі Львівського відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка Інститут Івана Франка започаткував свою роботу солідним збірником наукових праць.

Програмові цілі та невідкладні й перспективні завдання Інституту викладено у статті його директора-організатора Євгена Нахліка, який, окрім того, підбив підсумки роботи колишнього Львівського відділення в царині франкознавства. Найбільшу зацікавленість викликають без перебільшення ґрандіозні плани підготувати й видати Повне зібрання творів Івана Франка. Прикметно, що ініціятори проєкту орієнтуються на максимальну повноту видання, тобто публікацію не тільки основних варіянтів творів, але й усіх редакцій, численних наукових праць із різних галузей знань, листів, міні-передмов, дарчих написів, приміток і навіть нотаток на берегах прочитаних книжок тощо. Відкритим залишається питання формату академічного коментаря, що мусить відповідати заявленим амбітним планам. Зрозуміло, така робота не для одного покоління франкознавців, однак треба вже якнайскоріше готувати план-проспект, розгорнувши його обговорення у фаховому середовищі.

Втім, викликає сумнів доцільність існування створеного в Інституті сектору літературної критики. Відгукуватися на поточну літературну продукцію, впливаючи тим на функціонування мистецького простору, та аналізувати сучасний літературний процес як даність за допомогою наукового інструментарію – це, погодьмося, різноспрямовані процеси. І чи варто за рахунок інституалізованої академічної науки «рятувати» літературну критику? Звісно, така активність науковців Інституту може бути побічною, неформальною, але аж ніяк не основною діяльністю.

У збірнику для апробації запропоновано осяжний фраґмент майбутньої Франківської енциклопедії у п’ятьох томах. Узагалі слід визнати вдалим сам формат видання «Іван Франко: Літературна енциклопедія», згідно з яким кожен том присвячено певній тематиці: українська література; зарубіжні літератури; Франкові поетичні твори; прозові та драматичні твори, літературознавчі праці; теоретико-літературні аспекти творчости. Реалізоване в опублікованих статтях енциклопедії бачення обсягів, повноти і деталізації матеріялу варте цілковитого схвалення. Головне, щоб колеґам справді вистачило сил і снаги втриматися на заявленому рівні.

Серед найвартісніших статтей збірника варто відзначити дещо полемічний огляд дослідницьких парадигм сучасного франкознавства, що його зробила Тамара Гундорова, та відкривавчу розвідку Миколи Бондаря, присвячену з’ясуванню ставлення Франка до творчости Фридриха Рюкерта; літературознавець зокрема встановив генетичну пов’язаність із певними творами німецького поета чотирьох Франкових поезій. Надруковано кілька творів Франка (деякі з них – призабуті, деякі оприлюднено вперше за автографом), спогади про письменника та інші цінні матеріяли, супроводжені ґрунтовним текстологічним і реальним коментарем.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!