Wybrała, wstępem i przypisami opatrzyła Bogumiła Berdychowska. Jerzy Giedroyc – emigracja ukraińska. Listy 1950–1982. Archiwum «Kultury»

Олег Маєвський ・ Серпень 2005
Warszawa: Czytelnik, 2004.

В томі зібрано листування редактора паризької «Культури» Єжи Ґедройця з еміґрантами-українцями – науковцями, літераторами, політиками. Опубліковані листи докладно ілюструють увесь спектр проблем і питань, які свого часу обговорювали з редактором українські інтелектуали. Ґедройцеві контакти з українцями та налагодження багатолітньої співпраці демонструють різні способи реалізації програми «Культури», яка передбачала принципово новий підхід до стосунків поляків зі своїми сусідами, у цьому разі – з українцями, який ґрунтувався не на роз’ятрюванні травм і плеканні історичних порахунків, а на розумінні майбутнього співіснування в новій геополітичній ситуації. Харизма та моральний авторитет редактора «Культури» схилила до кількадесятилітньої співпраці з редакцією багатьох речників української справи – Богдана Осадчука, Бориса Левицького, Івана Лисяка-Рудницького, Юрія Шевельова, Юрія Лавріненка, Івана Кошелівеця, Івана Кедрина-Рудницького, отож книжка подає багатий матеріял для пізнання та розуміння не тільки феномена цього часопису, але також чимало цікавих деталей інтелектуального та політичного життя української еміґрації. Зрештою, «Культура» була не тільки школою приборкання «почвар минулого», але й засобом популяризації літературних здобутків української еміґрації – про особливості реалізації цього напряму її діяльности багато розповість, серед іншого, Ґедройцеве листування з Юрієм Лавріненком.

Упорядниця видання Боґуміла Бердиховська написала до нього вступ і підготувала примітки, отримавши торік за свою працю спеціяльну нагороду журналу «Przegląd Wschodni» в категорії «Видання джерел».

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!