Вадім Кукушкін, Джордж Феріон, Ірина Павленко.... Journal of Ukrainian Studies. Summer 2003, Volume 28, Number 1

Софія Грачова ・ Березень 2005

Піврічник Канадського інституту українських студій містить низку наукових публікацій з історичної та філологічної тематики. Зокрема, Вадім Кукушкін здійснює спробу переоцінити масштаби іміґрації в Канаду українців із території Російської імперії, що, на його погляд, відіграла значно більшу роль у формуванні українсько-канадської громади, ніж заведено вважати. Джордж Феріон подає детальну реконструкцію битви за Коростень наприкінці літа 1919 року між Червоною Армією та військами УНР, під час якої за нез’ясованих обставин загинув один із героїв радянської військової мітології Микола Щорс, – як обґрунтовано припускає автор статті, він став жертвою не ворожої кулі, а боротьби за владу в таборі більшовиків. Українська дослідниця Ірина Павленко на матеріялі тогочасної аґітаційної літератури висвітлює радянську ідеологічну кампанію 1944–1945 років проти повстанського руху в Західній Україні; це – єдина україномовна публікація цього числа, проте її характеризує не тільки мовна відмінність, але й дескриптивний підхід до теми. Андрій Даниленко в статті «Нерівне змагання між етнографізмом та европеанізмом» простежує два підходи в українському мовознавстві, що сформувалися ще в ХІХ столітті та визначали ландшафт мовознавчих студій навіть у післявоєнній українській еміґрації, хоча панівним напрямком став саме етнографізм, ґрунтований на ідейній спадщині романтичного націоналізму. Канадський історик Джеймс Пейтон звертається до ранньомодерної доби та намагається оцінити роль Реформації в історії України. На його погляд, окрім опосередкованого через контрреформацію наслідку, яким стало навернення українських маґнатів у католицтво, Реформація спричинилася також до формування української літературної мови та національної культури. Значне місце в часописі посідає розділ наукових рецензій. Тут, зокрема, читаємо схвально-критичну оцінку Франка Сисина, котру він дає книжці Анджея Камінського «Історія Речі Посполитої багатьох народів» (Люблін, 2000), рецензію Сергія Єкельчика на працю Романа Шпорлюка «Росія, Україна та розпад Радянського Союзу» (Стенфорд, 2000), відгук Карела Беркофа на дві українські публікації мемуарного характеру про Другу світову війну й інші рецензії на дослідження з української історії, політології та філології.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!