Віталій Чернецький. Картографуючи посткомуністичні культури. Росія та Україна в контексті глобалізації

・ Травень 2013
Київ: Критика, 2013.
З англійської переклали Катерина Ботанова, Ольга Кирилова, Тетяна Кононенко

У своїй порівняльній історико-теоретичній розвідці професор славістики і ґендерних студій Маямського університету (Огайо, США) історик літератури та кіна, критик і перекладач Віталій Чернецький аналізує на матеріялі постсовєтської літератури та низки інших мистецтв (архітектури, живопису, кіна, перформансу тощо) нові явища і тенденції в культурі України та Росії, що оприявнилися впродовж останніх десятиріч XX – початку XXI століття, показує їхній зв’язок із соціокультурними трансформаціями на теренах колишнього СССР й у цілому світі, систематизує їх, картографує і ставить у щільний контекст дискусій про постмодернізм, постколоніялізм і посткомунізм. Культурна глобалізація і «другий світ», соц-арт і магічний реалізм, карнавал і гетеротопії, колізії тілесности і сексуальности, ґендерного і національного, жіночого письма і квір-естетики – все це стає об’єктом методологічно та концептуально проривного дослідження, здійсненого одним із найпомітніших американсько-українських науковців покоління 2000-х:

Моєю головною метою було змінити ситуацію, за якої більшість західних теоретиків сучасної культури і суспільства, що будували інтелектуальні моделі з претензією на глобальність, нехтували країни колишнього СССР. «Глобальний» і далі означало або самий лише Захід, або Захід і «третій світ» на додачу, слов’янські та східноевропейські студії сливе не було інтеґровано у компаративістичні проєкти західних дослідників, а у славістиці панували русоцентризм і нехіть до сучасної культури. І українську культуру, і сучасні культурні практики якщо і розглядали, то радше зневажливо, або залишали їх майже цілком поза увагою. Тому я спробував втрутитися в цю парадоксальну ситуацію й обґрунтувати необхідність, з одного боку, залучати «другий світ» у глобальні культурні моделі, а з другого – аналізувати сучасні культурні практики «другого світу» поза Росією і передусім приділити нарешті належну увагу Україні. Я виніс на обговорення декілька ключових культурних парадигм, завдяки яким можна розгледіти обриси «постмодерности “другого світу”» і щойно посталої «постколоніяльности “другого світу”», – парадигм, що окреслюють глобальний культурний розвиток, притаманний посткомуністичному світові, однак відчутний далеко за його кордонами, адже постмодернізм, постколоніялізм і посткомунізм не були притаманними котромусь одному з трьох світів, а взаємонакладалися і змішувалися один із одним на багатьох рівнях.

Віталій Чернецький

Англійською монографія вийшла в світ 2007 року у канадському видавництві «McGill-Queen’s University Press» під заголовком «Mapping Postcommunist Cultures: Russia and Ukraine in the Context of Globalization». Українське видання підготовано та здійснено в рамках науково-видавничої програми Інституту Критики за підтримки Українського наукового інституту Гарвардського університету, Наукового Товариства ім. Шевченка в Америці і Центру державного управління і культури в Европі (Університет Санкт-Ґалєна, Швейцарія).

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!