Наталя Тихолоз. Казкотворчість Івана Франка (генологічні аспекти)

Олександр Боронь ・ Вересень 2005
Львів: 2005.

Монографія є у певному розумінні фундаментальною: тут вичерпно, як на сьогодні, розглядається жанр казки у творчості Франка, причому авторка зосереджується на генологічних аспектах, адже літературна казка, на думку дослідниці, – один із найпродуктивніших жанрів, до яких звертався письменник, однаковою мірою представивши його в поезії, прозі та драматургії.

Перший розділ роботи (що становить близько третини дослідження) майже весь присвячено теоретичним питанням: «Жанр та жанрова модифікація в системі генологічних категорій», «Казка як жанр художньої словесности», «Казка в генологічній свідомості І.Франка», що дало змогу п. Тихолоз розглянути казку як «жанр надзвичайно глибокий, високопродуктивний і по-справжньому серйозний». Дослідниця, отже, робить посутній внесок у теорію жанру. В другому розділі здійснено аналіз чималої кількости творів, що підпадають під жанрові ознаки літературної казки, а також «елементів казковости як особливого метажанрового типу вторинної художньої умовности».

У додатках опубліковано кілька Франкових статтей і записів, деякі передруковуються вперше, а окремі (як-от «Як король Карло В[еликий] ходив красти») опубліковано вперше за автографом.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!