Аркадій Слуцький (ред.). Книжное дело на Северном Кавказе: история и современность: Сборник статей. Вып. 1

Олесь Федорук ・ Березень 2005
Краснодар: 2003.

Серед наукових видань, що виходять на Кубані («Культурная жизнь Юга России», «Кубанские литературно-исторические чтения», «Журналистика: Историко-литературный контекст» та інші), неперіодичний науковий збірник «Книжное дело на Северном Кавказе» вирізняється книгознавчою спрямованістю та певною увагою до українських тем – завдяки його редакторові, книгознавцю й дослідникові-україністу Аркадію Слуцькому.

Перший випуск збірника вміщує статтю Віктора Чумаченка «Українська література Кубані в рукописах, виданнях і перевиданнях» – стислий огляд теперішньої кубанської україніки та проблем, із якими стикаються ентузіясти-публікатори (наприклад, дослідникові доводиться долучатися до правописної дискусії задля того, щоб – хоч би як нас дивувала сама її тема – заперечити проти вимог публікувати українські тексти ярижкою).

Теоретико-статистична праця «Бібліографічний репертуар кубанського та ставропольського книговидання: Спроба порівняльної характеристики» Насіба Алієва, Романа Намєнатова та Аркадія Слуцького цікава з огляду на потребу опрацювати концепцію загальнонаціонального репертуару української книжки. Дискусійні питання – чи залучати сюди тільки україномовну книжку, видану будь-де, чи й чужомовну книжку українського (за похоженням? за самоідентифікацією? за належністю до культурної традиції?) автора, а чи також і книжку автора іншої національности, пов’язаного з Україною? – постають і на Кубані, де сучасна наука намагається осмислити культурну спадщину реґіону як своєрідний сплав української, російської та адигської культур. (Досвід Кубані корисний і для створення реґіональних репертуарів книжки в Україні, де цю потребу, втім, сьогодні навіть не обговорюють.)

Стаття Натальї Сєліванової «Матеріяли до бібліографії трудів північнокавказьких статистичних комітетів» містить бібліографію неперіодичних видань цих установ другої половини ХІХ – початку ХХ століття.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!