-. Конституційна конфліктологія. Конституційні механізми подолання політичних криз: Посібник

Тетяна Провізіон ・ Листопад 2008
Київ: Інститут громадянського суспільства, 2008.

Розбалансування відносин між гілками державної влади, спричинене внесеними 2004 року змінами до Конституції України, раз у раз призводить до конфліктів між органами державної влади і врешті-решт до виникнення кризових суспільно-політичних ситуацій, що неґативно позначаються на процесі управління державою. Таке становище актуалізує інтерес до теорії конституційних конфліктів і механізмів їх розв’язання. Поява посібника «Конституційна конфліктологія» може правити за приклад реалізації уваги до проблеми, хоча, будучи результатом зусиль авторського колективу, він, можливо, декому видасться не надто гармонійним і виваженим.

У посібнику розглянуто проблеми співвідношення між інститутами безпосередньої та представницької демократії і в цьому контексті розкрито конституційну правосуб’єктність народу та функції політичних партій щодо сприяння у формуванні та вираженні волі народу. У другій частині визначено конституційний і фактичний статус президента України, зокрема, розкрито зміст його арбітражних функцій, визначення кола предмета відання та обсягу повноважень. На прикладі конституційної кризи весни – початку літа 2007 року проаналізовано проблеми здійснення арбітражних функцій президента.

Розглянуто співвідношення інститутів керівника держави та конституційної юстиції у розв’язанні конституційних криз і забезпеченні конституційного правопорядку. Насамкінець визначено механізм формування політичної волі народу, втілення Його в правових актах органів публічної влади та вирішення конституційних криз за допомогою електоральних механізмів, зокрема шляхом проведення дострокових парламентських виборів.

Звісно, дискусійним є акцентування саме ролі президента у розв’язанні конституційних конфліктів. Проте важко не погодитися з думкою авторів про те, що криза 2007 року засвідчила: арбітром між президентом, парламентом та урядом може бути тільки український народ. Так само не викликає сумнівів висновок, що головна наука, добута з цієї кризи – вироблення стійкого консенсусу щодо вимоги до всіх інститутів влади та учасників політичного процесу додержуватися правил гри на засадах рівности і справедливости.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!