Ален Бадью. Концепт моделі

Ігор Самохін ・ Червень 2010
Київ: Ніка-Центр, 2009.
Переклав з французької Андрій Рєпа

«Концепт моделі. Вступ до матеріялістичної епістемології математики» написано в примітний час – 1968 рік, Париж, радикальні соціяльні рухи на піднесенні, так само і філософський рух структуралізму. Таке історичне тло пояснює багато моментів першої книжки молодого ще тоді філософа, літератора і політичного активіста. В «Концепті моделі» не бачимо знайомих ідей «зрілого» Бадью – про Подію, вірність і процес істини. Проте саме роки перших праць багато в чому визначили весь його подальший шлях. Тепер із цією книжкою має змогу ознайомитись український читач – це, до речі, перша книжка Бадью, що з’явилась у перекладі українською.
    
Розлоге, складне дослідження наукового поняття моделі має на меті засобами математичної логіки прояснити використання моделей у науці, філософії та ідеології. Розрізнення науки та ідеології відоме передовсім за працями Луї Альтюсера, одного з наставників Бадью. В «Концепті моделі» філософ багато в чому деталізує це важливе розрізнення, показуючи його витоки в епістемології Ґастона Башляра та відкидаючи спрощене уявлення про цю опозицію як подібну до протиставлення істини та хиби. Цьому присвячено навіть окремий текст, також уміщений у книжці: «Відновлення діялектичного матеріялізму», написаний як рецензія на видані в 1960-ті Альтюсерові книжки. Крізь усі тексти «Концепту моделі» проходить ствердження марксистської науки історії, матеріялістичної філософії діялектичного матеріялізму та ідеології пролетаріяту – на противагу їхнім буржуазним та ідеалістичним відповідникам. Попри деякий радикалізм, зрозумілий для 1968 року, міркування Бадью не примітивізують звичні марксистські опозиції, а радше ускладнюють та доповнюють їх.
    
Примат математичних моделей, відданість традиції французького раціоналізму та анґажованість у дискусії свого часу даються взнаки також у статтях Бадью кінця 1960-х. Як і решту текстів із книжки, їх важко читати неспеціялістові з усіх залучених галузей знання. Полегшують справу нещодавно написана авторська передмова до «Концепту моделі» та розлоге інтерв’ю з Бадью, присвячене його філософській еволюції. Завершує книжку післямова Андрія Рєпи, якому задля адекватного перекладу «Концепту моделі» довелося звертатися по консультації до кандидатів фізико-математичних наук.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!