Олег Бажан, Світлана Блащук, Геннадій Боряк та ін. Крим в умовах суспільно-політичних трансформацій (1940–2015): Збірник документів та матеріалів

Андрій Блануца ・ Листопад 2016
Київ: Інститут історії України НАН України, 2016.
За упорядкув. колективу науковців з Інституту історії України НАН України

Проєкт публікації комплексу документів щодо Криму став можливий завдяки спільним зусиллям упорядників збірника: науковців з Інституту історії України НАН України (Олег Бажан, Світлана Блащук, Геннадій Боряк), співробітників Центрального державного архіву громадських об’єднань України (Ольга Бажан, Світлана Власенко) та Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України (Наталія Маковська). Окрім цих інституцій, до проєкту долучився Галузевий державний архів Служби безпеки України.

Хронологічно збірник охоплює матеріяли від депортації народів Криму в роки Другої світової війни до повернення та реабілітації депортованих кримських татар. Книжка містить чотири блоки документів із невеликими аналітичними передмовами до кожного.

Першу частину присвячено темі етнічного й статистичного аспектів депортації народів Криму. З півострова на початку війни було виселено всіх кримських татар, болгар, греків, вірмен та інші національні меншини, що їх радянська влада трактувала як неблагонадійних і потенційно прихильних до окупантів (як зафіксовано в одній із доповідних записок, протягом 1941–1952 років було виселено понад 260 тисяч осіб). Як видно із цитати одного з директивних документів СРСР, масову депортацію було здійснено у зв’язку з неможливістю перевірити діяльність на окупованій території, тому під депортацію потрапили всі без винятку представники вказаних народів.

Друга частина збірника містить документи, що стосуються економічних та культурних аспектів входження Кримської области до Української РСР на підставі Указу Президії Верховної Ради СРСР від 19 лютого 1954 року. Цю рубрику яскраво ілюструє цитата з партійного розпорядження щодо підпорядкування Криму УРСР: «Уряд України подбає про подальший розвиток і процвітання народного господарства Криму».

У третій частині збірника впорядковано документи про кримськотатарський національний рух за повернення на історичну батьківщину впродовж 1950–1980 років. Загальне спрямування документів розділу виражено формулою партійного керівництва «не мають права повертатися в місця, звідки були виселені». У листопаді 1948 року було введено в дію Указ Президії Верховної Ради СРСР, що закріплював безправне становище спецпоселенців і встановлював жорстоке покарання для депортованих осіб. Певне пом’якшення проявилося у період політичної «відлиги», утім, кардинальних змін у питанні повернення народів Криму на батьківщину не відбулося.

В останній частині видання зібрано документи, які показують політику незалежної України щодо реабілітації депортованих осіб. За даними документів, станом на 1 січня 1998 року в Автономну Республіку Крим на постійне місце проживання повернулося понад 262 тисячі депортованих громадян, із яких понад 249 тисяч становили кримські татари. Тоді ж у Криму сформувалося близько трьохсот селищ та мікрорайонів компактного проживання репатріянтів. У цій частині збірника представлено низку державних програм, спрямованих на покращення життя репатріянтів, адаптації у нових умовах та забезпечення їхніх прав. Серед документів розділу вирізняється Постанова Верховної Ради України від 12 листопада 2015 року «Про визнання геноциду кримськотатарського народу». У ній ідеться не лише про жорстоку дискримінацію кримських татар за сталінського режиму, а й про етноцид, що його здійснює Російська Федерація, який розпочався від моменту окупації Криму.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!