Сергей Таранец. Куреневское тримонастырье: история русского старообрядческого центра в Украине

Редакція Критики ・ Січень 1999
Киев: Институт украинской археографии и источниковедения им. М.С.Грушевского НАН Украины, 1999.

У книжці вперше викладено історію одного з важливих центрів Російської Православної Старообрядної Церкви в Україні – Куренівського тримонастир’я, висвітлено позицію самодержавства та панівної конфесії щодо реґіонального старообрядництва. Великої уваги надано культурі та побуту прихильників архаїчного православ’я, закоріненого в глибини давньоруської доби.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!