О. Задорожна, Т. Кузик, З. Хижняк, М. Яременко (упор.). Києво-Могилянська Академія кін. ХVІІ – поч. ХІХ ст. Повсякденна історія: збірник документів

Володимир Поліщук ・ Серпень 2005
Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2005.

Збірник документів, що його випустив науково-дослідний центр «Спадщина Києво-Могилянської академії» (упорядники – О. Задорожна, Т. Кузик, З. Хижняк, М. Яременко), містить 237 документів у часовому проміжку між 1670–1817 роками (основний масив, 169 документів, припадає на ХVІІІ століття), які ілюструють повсякденне життя студентів і викладачів академії; майже всі джерела друковані вперше з ориґіналів або копій ХІХ століття, що зберігаються в фондах Центрального державного історичного архіву України у Києві та Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського НАН України.

Максим Яременко у невеличкому вступі від упорядників знайомить читача з археографічною традицією публікації документів з історії Києво-Могилянської та Київської духовної академії, принципами добору документів, правилами передання текстів.

Ідея видання належить Зої Хижняк, багатолітній і вельми досвідченій дослідниці, знаній за ранішими численними працями з історії Києво-Могилянської академії. Упорядники свідомо вибрали шлях суб’єктивного добору документів, що дало змогу, не претендуючи на вичерпність висвітлення тих чи тих соціяльних та інтелектуальних процесів, що стосувалися академії (адже багато джерел утрачено), окреслити соціяльні та господарські контури повсякденности, яка постає крізь призму документації офіційних установ.

Спектр залучених джерел надзвичайно широкий, і саме фраґментарні, неприкметні й малозначущі на перший погляд документи дають змогу відчути колорит епохи. Офіційні листи високих сановників, чолобитні київських ієрархів московським царям, опис Київського Братського монастиря та Києво-Могилянської академії 1781 та 1786 років, заповіти, реєстри майна, клопотання, акти розмежування земель сусідять тут із господарською квитанцією про оплату праці, угодою про наймання робітників, довідкою про стан здоров’я студента чи навіть постановою Київської губернської канцелярії (1766 року) про потребу перебудувати нужник бурси Києво-Могилянської академії. Внутрішній клімат в академії характеризують документи про вступ на навчання або викладання чи відрахування; атестати й списки студентів, відомості про учнів, рапорти про матеріяльне забезпечення навчання, інструкції ректорам, реєстри витрат. Особливого шарму збірникові надає добірка документів, яка показує конфліктні вияви життя: донесення про правопорушення, скарги, протоколи допитів, які індивідуалізують портрет студенства в «структурах повсякденности».

Книжку споряджено докладним науково-довідковим апаратом: коментарями, словником архаїзмів, географічним та іменним покажчиком. Додатки вміщують переліки київських митрополитів, ректорів і перфектів Києво-Могилянського колеґіюму та академії, українських гетьманів, московських царів та російських імператорів. Варто відзначити й чудове художнє оформлення та поліграфічне виконання книги.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!