Сергій Горін, Олексій Сокирко, Павло Михед, Володимир Личковах, Юрій Косач. Київська старовина. 1998, ч.4

Редакція Критики ・ Грудень 1998

Четверте число «Київської Старовини» відкриває стаття «Право подавання (на прикладах волинських монастирів XVI – першої половини XVII ст.)» Сергія Горіна, який на підставі великого масиву архівних джерел ставить під сумнів поширений погляд на монастирі як на «феодальних землевласників». Олексій Сокирко у праці «Охотницьке військо Лівобережної Гетьманщини: історія виникнення» доходить висновку, що «охотницький корпус» мав ознаки альтернативної до козацького війська армії й правив за слухняне знаряддя внутрішньої та зовнішньої політики українських гетьманів. Павло Михед досліджує проблеми взаємодії української літературної культури бароко і російської літератури XVІІ–XIX століття. До проблем філософії сучасного мистецтва звернувся у статті «Ольга Петрова на тлі українського трансаванґарду» Володимир Личковах.

Журнал друкує оповідання Юрія Косача «Чарівна Україна», яке було опубліковане у Львові 1937 року й відтоді не перевидавалося, а також короткий спогад про письменника Лариси Крушельницької.

В рубриці «Джерела з історії України» Ніна Крутікова подає сторінки родинної хроніки Гоголів: «Щоденник Є.В.Гоголь (Бикової), В.І.Бикова, М.В.Бикової (Рахубовської). – З жовтня 1851 р, –16 вересня 1899 р.»; Степан Захаркін публікує листування Пантелеймона Куліша з Євгеном Тимченком (1894–1895); Олексій Нутро – щоденникові записи Сергія Єфремова про Михайла Грушевського.

Рубрика «Історичні постаті» вміщує статті Ігоря Михайліна («Теоретико-літературна концепція Розумника Гонорського як естетична програма журналу «Украинский вестник»), Петра Ротача («Курські роки Левка Боровиковського») та Сергія Білоконя («Раритети української бібліографії у збірках Олександра Лазаревського та Михайла Хмирова»).

Завершують число короткі повідомлення та рецензії.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!