Володимир Даниленко. Лісоруб у пустелі. Письменник і літературний процес

Олексій Сінченко ・ Червень 2010
Київ: Академвидав, 2008.

В українському літературознавстві важко знайти щось вартісне про сучасний літературний процес, тож я радо купив книжку Володимира Даниленка, спокушений анотацією, в якій видавці пообіцяли, що для мене як філолога ця книжка стане цінним надбанням. Із цікавістю прочитав невибагливі навкололітературні плітки, оповідки про гонорари радянських письмеників, про літературні генделики та їх відвідувачів, про болісне очікування українського літературного Нобеля. Але ж де нове літературознавство? Може, в довідках про місце народження письменників різних народів? Допитливому читачеві корисно побачити зібраною в одну книжку інформацію, зазвичай розсіяну по різних виданнях. Але в довідниках вона самодостатня, а в літературознавчому дослідженні, навіть «науково-популярному», про «письменника й літературний процес», її присутність мусить бути чимось виправданою. Тут цього нема, – не кажу вже про композиційну й стилістичну розхристаність книжки, таку собі постмодерністську непричепуреність. Грубезні шви між частинами унаочнюють те, що маємо перед собою збірку публіцистичних газетних статтей.
    
До авторових чеснот безперечно належить прагнення бути об’єктивним. Спроба подати своєрідний літературний канон виказує, попри окремі зауваги, добрий смак критика і водночас привертає увагу до багатьох письменників, через різні причини нею обділених.
    
А загалом книжка виглядає досить описовою та поверховою – ні ориґінальних думок, ні ориґінальної фактографії вона не містить. Однак автор, певно, наслідуючи «Литературную учёбу», ніби літературний ґуру подає чи то універсальні, чи то власні рецепти письменницької успішности. Думаю, прочитавши ці поради, українські письменники стануть успішними всі як один, аби тільки премій вистачило.
    
Можна цілком зрозуміти амбіції автора, але, маючи добрий літературний смак, чи має він уявлення про академічну науку? Втім, як популярний довідник із сучасної української літератури його праця може придатися – зрозуміло, якщо не претендуватиме на опозиціонування літературознавству.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!