Андрій Домановський, Борис Черкас, Володимир Маслійчук.... Лицарі Дикого Поля. Плугом і мушкетом. Український шлях до Чорного моря

Андрій Блануца ・ Березень 2017
Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2016.

Книжка колективу науковців з Інституту історії України та університетів Дніпра, Львова, Одеси й Харкова є частиною видавничого проєкту «Історія без цензури». Упорядником видання, як і інших книжок серії, є Кирило Галушко з Інституту історії України. Серія покликана донести історію України до широкого загалу в науково-популярному стилі (утім, суто науковому за викладеним матеріялом).

Тексти видання присвячено Українському cтепу від середньовіччя до Української революції 1917–1921 років. Перший розділ авторства Андрія Домановського (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) кидає світло на процес творення Кримського ханату в боротьбі з Великою Ордою упродовж XIII–XV століть. Уже у XV столітті Кримський ханат під патронатом Османської імперії стає ключовим політичним гравцем у міждержавних стосунках із Великим князівством Литовським та Московською державою.

Тему стосунків Литви та Криму продовжує Борис Черкас (Інститут історії України), вказуючи комплекс причин конфлікту на прикордонні (зіткнення кочової та осілої цивілізацій). Чільну роль у практичній площині таких відносин упродовж кінця XV — початку XVI століття, на переконання Черкаса, відігравало українське населення ВКЛ, його політична еліта в статусі представників правлячої династії Ґедиміновичів на місцевому рівні. Важливу функцію оборони південних («українних») рубежів ВКЛ брало на себе й усе місцеве населення, зобов’язане нести військову службу. Поступово частина прикордонного населення еволюціонувала в козацький стан, який перебрав на себе основну роль у подальших державотворчих процесах у XVII столітті.

Наступний розділ присвячено державному устрою та економіці Кримського ханату. Андрій Домановський і Владислав Грибовський (Інститут історичної урбаністики, Дніпро) викладають основи державного апарату та економічного складника кочової держави, зосереджуючись на прикордонній взаємодії (конфронтації і водночас економічній доцільності) представників кочової та осілої цивілізацій — Кримського ханату й України.

Володимир Маслійчук (Український католицький університет, Львів) в окремому розділі зацікавлює історією слобідських козацьких полків та висвітлює їхню роль у колонізаційному русі на Сході України. Маловідомих широкому загалу питань історії ханської України (період максимального впливу Оттоманської Порти та Кримського ханату як її васала на Правобережну Україну) торкається Владислав Грибовський. Він же розкриває особливості початку землеробської колонізації Півдня України, а також історію Чорноморського козацького війська. У цьому ж розділі Наталя Діанова (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова) досліджує урбанізаційний процес Південної України наприкінці XVIII — у першій половині XIX століття, а Олена Бачинська (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова) — питання колонізації Придунайського краю.

Завершальний розділ книжки присвячено проблемам Української революції 1917–1921 років на Півдні України та в Криму. Автори цього розділу Тарас Вінцковський, Олександр Шишко та Максим Майоров (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова) вплели революційні події реґіону у загальну канву історії України доби революції, показавши нерозривність революційного процесу.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!