Лариса Головата, Роберт Ліпельт, Лєшек Пухала.... Materiały do dziejów Podkarpacia we Lwowie i «ucrainica» na Podkarpaciu

Степан Захаркін ・ Червень 2010
Sanok, 2006; Odkrywcy i budziciele Łemkowszczyzny. Sanok, 2007

Краєзнавчі конференції, що їх організувала у 2006–2007 роках Сяноцька публічна бібліотека з ініціятиви її директора Лєшка Пухали й у співпраці з Львівською науковою бібліотекою НАНУ (в особі тодішнього заступника її директора Лариси Головатої), були безпрецедентними не так своєю тематикою, як джерелознавчим спрямуванням. Це була скромна, але гідна спроба об’єднати зусилля польських та українських ентузіястів для примноження джерельної бази дослідження історії та культури Підкарпаття.

Збірник першої конференції, присвяченої україніці сяноцьких зібрань і підкарпатським матеріялам у Львові, відкриває оглядова стаття Лариси Головатої, де наголошено значення фондів ЛНБ для вивчення Лемківщини. Роберт Ліпельт і Лєшек Пухала привертають увагу до двох рукописних колекцій ЛНБ (збірки Чоловського й «тек Шнайдера») як джерела для краєзнавства Сяноччини. Більшу частину збірника займають бібліографічні публікації – список підкарпатських часописів XIX – першої половини XX століття в ЛНБ (Лєшек Пухала) та покажчик друкованої та рукописної україніки XVI–XX століть у сяноцьких музейних збірках (Ізабеля Дмітшак).

Особливо змістовним є збірник другої конференції. Одну з найцікавіших у ньому статтей, з пера Ірини Качур, присвячено стародрукам сяноцького походження в ЛНБ (її український варіянт надруковано в «Записках ЛНБ»; див.: «Критика», 2009, ч. 5–6, с. 22). Огляд історії вивчення та публікації музичного фольклору Лемківщини, що його подав Володимир Пасічник, супроведено біографічним словником фольклористів і публікацією кількох записів. Леся Кусий розглядає біографію та діяльність українського письменника родом із Лемківщини Григорія Гануляка (1883–1945); у додатку подано бібліографію його творів. У статті Євгенії Лісовської йдеться про матеріяли з історії Сяноччини в Центральному державному історичному архіві у Львові. Кс. Станіслав Набиванєц публікує документ до характеристики громадської ситуації в краї на початку Другої світової війни – колективне звернення греко-католицьких священиків до кельцького єпископа Чеслава Качмарка щодо українізації місцевого церковного життя. Анджей Вєльоха розповідає про краєзнавчий рух варшавських студентів 1970–1980-х років, спрямований на вивчення Лемківщини.

Можна лише пошкодувати, що 2007 року сяноцькі конференції припинилися внаслідок усунення з посади одного з їх організаторів.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!