Giovanna Siedina (ed.). Mazepa e il suo tempo: Storia, cultura, società / Mazepa and his time: History, culture, society

・ Березень 2006
Alesandria: Edizioni dell’Orso, 2004.

Том за редакції Джовани Сєдіни об’єднав матеріяли міжнародної наукової конференції «Мазепа та його наступники: історія, культура, література», що відбулася за підтримки Міланського університету в травні 2002 року. Предметом уваги численних учасників, серед яких були провідні фахівці з України, Канади, Польщі й інших країн, стала не тільки постать контроверсійного героя багатьох історичних і літературних наративів, але й широке коло проблем історії ідей, ментальностей, суспільного та культурного життя ранньомодерної Центрально-Східної Европи.

Розпочинає збірник стаття Наталі Яковенко, присвячена уявленням козацької та церковної еліти Гетьманщини про природу, репрезентацію та обов’язки влади; Франк Сисин розмірковує над проблемою «вітчизни» в українській політичній культурі початку XVIII століття; Тереза Хинчевська-Генель розповідає про нетривале відродження інтересу до ідеї Гадяцької унії в останні місяці правління Мазепи Олексій Сокирко пише про наймане військо на Лівобережжі мазепинських часів; Лариса Довга звертається до уявлень про справедливу та несправедливу війну в українській проповідницькій літературі XVII століття; Оксана Пахльовська намагається виявити генеалогію, специфіку та еволюцію концепцій свободи, громадянина та держави в Мазепину добу.

Дві розвідки присвячено ідейним і політичним наступникам Мазепи: Даніель Бовуа розглядає щоденник Пилипа Орлика в контексті мітології української ідентичности, а Ірина Дмитришин висвітлює політичну діяльність Григорія Орлика на матеріялах архівів міністерства закордонних справ Франції. Ще дві статті, Володимира Коваленка та Володимира Мезенцева, розповідають про Батурин – столицю мазепинської Гетьманщини. Завершує історико-суспільну секцію стаття Володимира Кравченка про постать Івана Мазепи в українській історичній літературі XVIII – початку ХІХ століть.

Вельми цікавими є й наступні секції, одна з яких зосереджена на проблематиці образу Мазепи в польській літературі, історіографії та іконографії (статті Еви Ґлембіцької, Йоани Партики та Еви Рибалт), а також у російській офіційній культурі пізньопетровських часів (про це пише Єлєна Поґосян); інша – і дуже розлога – секція під назвою «Культура і література» містить іще понад десяток статтей, присвячених різноманітним історико-філологічним питанням, пов’язаним із добою та постаттю гетьмана Мазепи.

С. В.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!