Йосиф Петрович, Алла Дубодєлова, Ірина Устінова, Ігор Новаківський. Менеджмент організацій: методи виконання випускних робіт

Редакція Критики ・ Листопад 2001
Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000.

Вперше узагальнено методичні вимоги до виконання дипломних проектів і маґістерських робіт зі спеціальності «Менеджмент організацій», зокрема до їх тематики і структури, написання окремих розділів, використання статистичних і економіко-математичних методів і досягнень сучасної інформатики у розв’язанні проблем управління, нових підходів до економічної оцінки проектних управлінських рішень. Значну увагу приділено оформленню розрахунково-пояснювальної записки та графічного матеріалу випускних робіт, організації їх захисту. Зроблено першу спробу концептуально викласти вимоги до виконання та організації захисту бакалаврських робіт.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!