Даріуш Вояковський. Ментальні кордони в Європі без кордонів

Дмитро Шевчук ・ Серпень 2014
Київ: Ніка-Центр, 2012.
Переклад з польської Василя Сагана

Своє дослідження автор означує як спробу подивитися на глобальні континентальні й локальні перетворення з перспективи особистостей і суспільних мікроструктур. Для цього застосовано інтердисциплінарний підхід — поєднання інтерпретативної антропології, соціологічно ґрунтованої теорії та мета-етнографії. Своєрідний антропологічно-соціологічний метод, презентований цим дослідженням, Даріюш Вояковський перетворює на інструмент для дослідження проблем ідентичности, мультикультуралізму, космополітизму, відношення «свій — чужий» у сучасній Европі.

Розпочинає автор із окреслення загального тла проблематики (перший розділ), означення головних понять (другий розділ) і представлення методологічних принципів (третій розділ). Насамперед він аналізує головні концепції сучасности й означує поняття, якими послуговуватиметься в подальшому розгляді. Ключами-поняттями, що відчиняють двері до розуміння сучасної Европи, на його думку, є «свій» і «чужий», «етнічність», «ідентичність». Особливу увагу приділено категоріям «свій» та «чужий», що їх Даріюш Вояковський співвідносить із етнічністю й ідентичністю. «Своє» і «чуже» постають елементами світогляду особистости, будучи водночас поняттями, що конституюють систему уявлень суспільних груп. Одним із наслідків цього є витворення символічних і конструйованих меж цих груп, які визначають суспільну ідентичність особистостей. У третьому розділі автор репрезентує дослідницькі техніки й дає загальну характеристику проведеним дослідженням.

Решту розділів (4–6) присвячено різним аспектам аналізу «свого» і «чужого». У четвертому розділі автор робить спробу реконструювати способи сприймання европейськости в чотирьох локальних спільнотах півдня та сходу Польщі (автор використовує матеріял, зібраний у Бєльську-Підляському, Цєшині, Ґорліцах і Сяноку). П’ятий розділ присвячено аналізові індивідуальних проєктів, які інтерпретують себе й інших у перспективі динаміки сучасного соціяльного світу. Автор подає характеристику індивідуальних типів проєктів інтерпретації себе та інших (турист, волоцюга, кар’єрист, новий европеєць, національний місіонер, локаліст). У шостому розділі дослідник розглядає витворення групових кордонів під впливом співвідношення «свій — чужий». Зокрема, в цій частині представлено типи групових кордонів, а також проаналізовано особливості їхнього прояву в моноетнічному середовищі та середовищі великих міст (на прикладі Пільзна, Ряшева та Варшави).

Книжку завершує авторський «погляд у майбутнє». Даріюш Вояковський стверджує, що проблематика ментальних кордонів Европи вимагає подальшого вивчення з пошуком нових, потенційно істотних дослідницьких просторів. Це дасть змогу вказати на поділи, що можуть стати тими чинниками, які визначатимуть поведінку та позиції сучасних европейців.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!