Йоахім Ріттер. Метафізика і політика

Дмитро Шевчук ・ Квітень 2012
Київ: Юніверс, 2011.

Йоахім Ритер – важлива постать сучасної німецької філософії. Його школа, до якої зараховують, зокрема, Одо Маркварда та Германа Любе, суттєво вплинула на сучасну філософію історії та на розвиток методології гуманітарних наук. У «Метафізиці і політиці» зібрано найважливіші в доробку філософа статті. Для українського видання їх переклали Валентин Задорожний та Олександр Кислюк.

Книжку складають три основні частини й додаток. Першу та другу з них присвячено філософії Аристотеля і Геґеля. Можна твердити, що Ритерові статті реконструюють своєрідний діялог між цими двома мислителями, що, зокрема, дає можливість осмислити підвалини громадянського суспільства: його традиції, що сягають Стародавньої Греції та аристотелівської політичної філософії, і його новітніх аспектів, до чого дотичний Геґель.

В історико-філософській перспективі Йоахім Ритер прагне показати тісний зв’язок між аристотелівською та геґелівською практичною філософією. Геґель, пише він, «прийняв аристотелівську практичну філософію, щоб поставити її у стосунок до сучасної держави». У статтях із першої частини – «До Аристотеля» – увагу спрямовано на поняття теорії в аристотелівській філософії, його інтерпретацію філософії досократиків, концепцію громадянського життя та її зв’язок із Аристотелевою теорією щастя, основні положення політичної філософії та філософії права давньогрецького мислителя. У частині «До Геґеля» розглянуто зв’язок геґелівської філософії з ідеалами французької філософії, в результаті чого, на думку Ритера, вона у своїх найглибших внутрішніх імпульсах перетворюється на філософію революції; концепції особи і власности в філософії права Геґеля; досліджено питання про його розуміння свободи віри, а відтак і реформації.

У третій частині, що має назву «До світової цивілізації», поміщено дві статті: «Европеїзація як европейська проблема» та «Велике місто». В них порушено проблеми зі сфери історіософії та культурфілософії. Ритер висловлює переконання, що Европа передусім повинна усвідомити проблеми европеїзації як свої, щоб її рішення набували універсального значення і стали плідними для майбутнього. В статті «Велике місто» філософ розглядає проблеми цивілізаційного розвитку людства через призму взаємозв’язку людини та міста.

У додатках подано Ритерові статті, якими було доповнено німецьке видання «Метафізики і політики» 2003 року: «Суб’єктивність та індустріяльне суспільство» (аналіз геґелівської теорії суб’єктивности); «Завдання гуманітарних наук у сучасному суспільстві» (рефлексія над становищем гуманітарних наук і класичних університетів у сучасних соціокультурних умовах); «Ландшафт. До функціонування естетичного в сучасному суспільстві» (осмислення основ сучасної естетики навколишнього середовища). Крім того, тут подано післямову Ритерового учня Одо Маркварда з викладом біографії німецького філософа та аналізом його основних філософських ідей.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!