Kwestia mniejszości narodowych w działalności władz komunistycznych — doświadczenie polskie i środkowoeuropejskie. Między ideologią a socjotechniką

Віктор Крупина ・ Липень 2016
Warszawa — Szczecin — Wrocław: 2014.

До збірника увійшли матеріяли конференції, яку провів польський Інститут національної пам’яті в рамках вивчення діяльности органів державної безпеки проти національних і етнічних меншин та іноземців. Науковці з Польщі, України, Болгарії, Словаччини, Німеччини, Грузії, Угорщини та Канади відповідали на поставлені запитання за допомогою мікро- та макроаналізу історії періоду після Другої світової війни до сьогодні. Якою мірою національна політика окремих держав соціялістичного блоку була наслідком ідеологічних настанов, а якою — переплетінням соціотехнічних зусиль, за допомогою яких творився актуальний образ національної меншини? Що крилося за фасадом інтернаціональних гасел, зіпертих на лєнінські ґарантії прав національних меншин та вміщених до конституцій СРСР 1924, 1936, 1977 років? Чи політичні концепції комуністичних режимів, програмуючи різні форми асиміляції, у такий спосіб ставали формою націоналізму? Наскільки репресивний характер заходів відповідав реальній загрозі з боку національних меншин?

Збірник поділено на три частини. До першої ввійшли статті про національну політику СРСР та інших соціялістичних держав. Другу частину присвячено польському досвідові національної політики, політичному та силовому розв’язанню проблем національних меншин, третю — політиці історичної пам’яті й сучасному національному дискурсові. Однак можна виокремити інші тематичні блоки. Зокрема, становище національних меншин, державну політику щодо етнічних спільнот, їхній пропаґандистський образ розглядають Анна Щепанська (становище поляків у Чехословаччині в 1956–1969 роках), Петр Яшек (зміна статусу угорської меншини в Чехословаччині у 1968–1989 роках), Ева Петрас (німецька і словацька меншини в повоєнній Угорщині як об’єкт національної політики), Йордан Баєв (кривулі болгарської політики щодо меншин мусульман у 1944–1989 роках), Пйотр Мадайчик (німецька спільнота з погляду силових структур ПНР до 1960-х років), Кшиштоф Тарка (діяльність влади ПНР проти литовської меншини у 1945–1989 роках), Кшиштоф Сиховіч (білоруська та литовська меншини у діяльності служби безпеки у Білостоцькому воєводстві в 1956–1970 роках), Аркадіюш Слабіґ (образ німців у медіях у роки Владіслава Ґомулки), Мачей Хейґер (антиревізіоністська кампанія щодо німецької спільноти у 1970-х роках у Кошалінському воєводстві).

«Українське питання» досліджують Ґжеґож Мотика (використання силових структур проти українського підпілля в ПНР у 1944–1947 роках), Павло-Роберт Маґочій (вплив комуністичних урядів ЧССР на становище русинів-українців у 1968–1989 роках), Ян Пісулінський (передумови й практика асиміляційної політики на прикладі українців Польщі у 1944–1947 роках), Маріюш Зайончковський (український підтабір у Центральному таборі праці в Явожині за даними Слідчої групи Юзефа Біка у 1947 році), Вітольд Бобрик (позиція Жешувського воєводського комітету щодо Греко-Католицької Церкви у 1968 році), Роман Дрозд (ставлення українців до політичних переламів у Польщі після 1947 року), Ігор Ілюшин (комуністичні і некомуністичні стереотипи щодо українсько-польських конфліктів ХХ століття у свідомості й суспільній пам’яті), Микола Рябчук (традиції та новації у діяльності вітчизняних спецслужб проти українських націоналістів).

Про євреїв як етнічну меншину пишуть Ерик Красуцький (антисемітизм у СРСР як інструмент влади у 1945–1953 роках), Маґдалена Семчишин (нелеґальна еміґрація євреїв із ПНР у 1944–1947 роках), Пшемислав-Ґаштольд Сень (стереотипи щодо євреїв у спецслужбах ПНР), Ґжеґож Берендт (єврейська проблема в діяльності польської влади у 1971–1989 роках), Ян Олашек (антисемітизм як інструмент польської демократичної опозиції у 1976–1989 роках).

Засади національної та етнічної політики у країнах Центрально-Східної Европи висвітлюють Роман Бакер (типологія політики СРСР щодо національних меншин), Кшиштоф Тишка (націоналістичні сюжети в пропаґанді ПНР), Марчін Заремба (леґітимістична стратегія влади комуністичної Польщі щодо національних меншин у 1945–1989 роках).

Політика історичної пам’яті та сучасний національний дискурс привернули увагу Алєксандра Осіпова (рівність і нерівність із національного погляду в радянському і пострадянському дискурсі та практиці), Малхаза Торія (інструменталізація історії в сучасній політичній практиці на прикладі грузино-абхазького конфлікту, 1992–1993 роки), Томаша Стриєка (дискусії з приводу пам’яті про Другу світову війну в Хорватії після 1990 року), Ярослава Сирника (інструменталізація історії, до якої вдаються політики в сучасній Польщі).

Польські сюжети й автори переважають у виданні, натомість чеські й білоруські представлено мінімально, а румунські особливості й історія колишньої Юґославії відсутні. Однак збірник справляє позитивне враження. Сучасній українській історіографії бракує таких тематичних праць про (між)національні відносини в радянській Україні другої половини ХХ століття, в яких було би розглянуто становище етнічних меншин і боротьбу спецслужб проти цих спільнот; міжнаціональні відносини на побутовому рівні. Попри хибодрук на титулці, якість оформлення збірника висока: анотація англійською мовою, відомості про авторів, перелік умовних скорочень, іменний та географічний покажчики, яких бракує більшості українських монографій, а про збірники годі й говорити.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!