Михайло Купчишин. Мурафа i Клекотина (давнина i сучаснiсть)

・ Березень 2005
Київ: 2003.

Краєзнавчу розвiдку присвячено iсторiї та культурi двох сiл на Подiллi (Шаргородський район Вiнницької області), Мурафи та Клекотина. Автор, iсторик за фахом, уже понад 10 рокiв дослiджує рiдний край і ось тепер детально описав iсторiю свого (Мурафа) та сусіднього (Клекотин) села, які настiльки зрослися, що їх можна назвати одним поселенням. Опрацювавши матеріяли в архiвах Києва, Вiнницi, Кам’янця-Подiльського, детально проаналізувавши газетні публікації (газети «Шаргородщина», «Вінниччина», «Правда», «Прапор комуни» та інші), зібравши чимало матерiялiв про свою малу батькiвщину, Купчишин систематизує їх i доносить до читача.

Дослідник простежує iсторiю поселення вiд XIV–XV столiть (починаючи від перших писемних згадок топоніма Мурафа та однойменної річки), фіксуючи адміністративні та політичні зміни: перехід сіл під владу руського князівства, монголо-татарів (як частина Подільського улусу), литовців, поляків (у складі Брацлавського воєводства), Російської імперії (у складі Мурафської волости Ямпільського повіту Подільської губернії), совєтської держави.

Автор особливо детально та ретельно описує подiї, сучасником яких був: мова про совєтський перiод, перехiдний перiод 1990-х рокiв. Він аналізує і сучасний стан поселення (доводить історію до початку 2003 року), описуючи односельців, їхні заняття і щоденне життя. Купчишин зосереджується на історичних подіях, вимальовуючи національний, світовий контекст, але водночас пише й історію маленьких людей. Розповiдає про навчальнi заклади, лiкарнi, пiдприємства в межах села, тепло згадує земляків.

У книжці зiбрано чимало фот, архiвних документів (цiкавими є записки Шаргородського райкому партiї; краєзнавчі матерiяли – вiдбитки атестатiв, списки рядових солдатів, що загинули в боях, жертв полiтичних репресiй, свiдоцтва на винахiд, статистичнi данi тощо), вміщено багату картографію.

У «Додатках» вміщено, крім короткої біографічної довідки про автора та невеличкої розвідки з історії Мурафської дільничної лікарні, ще дві таблиці, які відбивають зміни в адміністративно-територіяльному поділі сільських рад (1920–2002 роки) та в найменуванні й реформуванні колгоспів (1930–2002 роки).

Як краєзнавче видання ця книжка дуже цiнна та варта уваги.

Z.&R.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!