За редакції Григорія Купріяновича. Михайло Грушевський та його Мала Батьківщина – Холмщина у XIX–XX століттях / Mychajło Hruszewski i jego Mała Ojczyzna – Chełmszczyzna w XIX–XX wieku

Дмитро Шевчук ・ Лютий 2013
Холм: Українське Товариство, 2011.

Збірник наукових праць, випущений як перший том серії «Холмсько-Підляські історичні студії», присвячено Михайлові Грушевському та його батьківщині – Холмщині. Дослідників зібрала разом наукова конференція, проведена в Холмі в рамках відзначення 145-річчя від дня народження українського науковця та політичного діяча. Як твердить редактор збірника, український історик із Любліна Григорій Купріянович, учасники конференції прагнули показати постать Михайла Грушевського в багатовимірності його особистости, а також сприяти доланню труднощів в усвідомленні багатокультурности спадщини Холма і реґіону. Саме такі завдання логічно обумовили поділ збірника на дві відповідні частини. Відкриває збірник стаття-есей Миколи Жулинського.

У першій частині подано статті, що описують холмське оточення батька Михайла Грушевського (Кшиштоф Лятавєц), основні засади конституційного проєкту Грушевського (Фадей Яценюк), зв’язки історика з Холмщиною (Марія Магунь). Крім цього, у статті Віталія Макара проаналізовано лист Михайла Грушевського з грудня 1919 року до канадських українців; Роман Висоцький вивчає заходи, вжиті на відновлення «Літературно-наукового вісника» після Першої світової війни; Любомир Пушак міркує про філологічно-естетичний підхід до словесної творчости в «Історії української літератури» Михайла Грушевського, а Ірина Кметь звертає увагу на фольклорну апокрифіку в його працях.

Друга частина містить статті, присвячені ідентичності українців Холмщини та Південного Підляшшя – зокрема, Микола Рощенко досліджує питання етнічної ідентичности українського населення цього реґіону, а Григорій Купріянович розповідає про «Холмський Український Календар за 1919 рік» як джерело дослідження формування національної ідентичности холмщаків. В окремих статтях розглянуто становище українців реґіону під час світових воєн і по війні (Юрій Макар, Ян Лєвандовський, Ярослав Сирник), їхню політичну діяльність (Олександр Колянчук, Мирослав Шуміло), релігійне життя (о. Іван Лукашук, Стефан Дмітрук), культурну діяльність (Юрій Гаврилюк).

Окремий блок складають статті, присвячені біографіям відомих політичних і культурних діячів, чиї долі були пов’язані з Холмщиною та Південним Підляшшям: громадського діяча, науковця-аматора та урядовця Федора Кораллова, чиє життя показове як приклад присутности в реґіоні росіян (автор – Аджей Ґіль); українського письменника та громадсько-культурного діяча Володимира Островського (Микола Онофрійчук); Олександра Петлюри – брата головного отамана військ УНР (Станіслав Стемпєнь); о. Дем’яна Товстюка, настоятеля православної парафії в Павловичах на Холмщині та в’язня табору в Явожні (Ігор Галайда); художника із Південного Підляшшя Василя Альбічука (Василь Назарук).

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!