Галина Карпінчук. Михайло Новицький – шевченкознавець

Олександр Боронь ・ Квітень 2019
Київ: Наукова думка, 2018.

Монографію Галини Карпінчук написано як складник реалізації ширшого завдання – з’ясувати справжню історію шевченкознавства ХХ століття. Науковий доробок Михайла Новицького (1892–1964), чиє ім’я, мусимо визнати, завжди залишалося в тіні, заслуговує на поглиблене вивчення. Науковець був одним із тих, хто нагромаджував факти першорядної значущости для розвитку науки про Шевченка, зокрема, виявив і опублікував низку нових документів, спростував низку недостовірних відомостей, поширених у шевченкознавчих розвідках тощо. Його колеґам – Сергієві Єфремову, Павлові Филиповичу та іншим – пощастило більше: їхні праці перевидавали, досліджували, коментували.

Карпінчук переконливо відновлює науковий «ландшафт», у якому працював Новицький. Продуманою і логічною є структура дослідження: контекст, життєпис науковця, його студії Шевченкової біографії, текстологія творів поета, вивчення образотворчої спадщини митця. Авторці вдалося окреслити масштаб постаті дослідника і цінність його загалом нечисленних публікацій для сучасного шевченкознавства.

Прикметним є звернення дослідниці до архівних матеріялів, що дало змогу реконструювати стадії роботи Новицького, приміром, над коментарями до капітального тому «Листування» Шевченка за редакції Єфремова (1929). Завдяки цьому ми тепер знаємо, що редактор лише подекуди правив його примітки – переважно ортографію.

Карпінчук заглибилася в аналіз едиційної практики Новицького, розглянувши його діяльну участь в упорядкуванні понад тридцяти видань Шевченкових творів, сформулювала принципи, якими керувався текстолог. Здається, досі мало хто й знав, що науковець прорецензував (на 83 сторінках!) макети 7–10 томів Повного зібрання творів Шевченка в 10 томах, атрибутував низку творів, виправив чимало грубих недоглядів і хиб. Дослідниця пише і про незреалізовані проєкти Новицького, скажімо, його «Словник Шевченкових знайомих», який він готував тривалий час, уклавши картотеку з 900 одиниць. На черзі видання шевченкознавчих статтей дослідника, робота над яким триває.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!