Здзіслав Краснодембський. На постмодерністських роздоріжжях культури

Редакція Критики ・ Квітень 2001
Київ: Основи, 2000.
Переклала з польської Роксана Харчук

Книжка Здзіслава Краснодембського – це збірка есеїв, присвячених одній темі: змінам у сучасній культурі. Польський автор, дискутуючи з поглядами на новочасну та післяновочасну культуру, що їх висловлювали Гусель, Плеснер, Рорті, Бауман, Ґеллнер, наголошує передусім чи не найважливіший, на його думку, фактор нинішньої культурної ситуації, а саме занепад комунізму, і намагається простежити, як цей чинник вплинув не тільки на держави Центрально-Східної Європи, але й на самоусвідомлення Заходу. Здзіслав Краснодембський переконаний, що в наш час історія пришвидшила ходу, а стан хаосу, криза, яку переживають посткомуністичні суспільства, – це лише проміжний етап. Отже, з огляду на це, кінець століття не збуджує катастрофічних настроїв і почуттів. Але викликає неспокій.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!