Юрій Храмов, Світлана Руда, Юрій Павленко, Валентина Кучмаренко, Ганна Скрипник, Володимир Євстахієвич, Володимир Сергійчук, Володимир Ляховецький, Ольга Кратюк. Народна творчість та етнографія. 1998, ч.4, 5–6

Редакція Критики ・ Квітень 1999

Останні минулорічні числа часопису «Народна творчість та етнографія» (четвертий та спарений п’ятий–шостий) відкриває велика стаття колективу авторів (Юрія Храмова, Світлани Рудої, Юрія Павленка та Валентини Кучмаренко) до 80-річчя Національної Академії Наук України. У ч.5–6, крім того, вміщено статтю Ганни Скрипник «Етнокультурне та державне відродження України і розгортання наукової діяльності установ УАН (20-ті роки XX століття)».

В рубриці «З історії науки, культури та побуту» друкуються статті: «Початки християнства на українських землях» Володимира Євстахієвича, «Слобожанщина в етнодержавотворчих змаганнях українців ХVІІ–ХХ століть» Володимира Сергійчука (ч.4), «З кола видатних дослідників духовної культури українського народу (До 125-річчя від дня народження В.О.Біднова)» Володимира Ляховецького, «100-річчя Народного Дому в Коломиї» Ольги Кратюк (ч.5–6).

В рубриці «Наука і сучасність» Василь Губ’як описує кобзарство на теренах Галичини, Олег Ануфрієв – етносоціокультурну свідомість населення українського Придунав’я (ч.4), Віктор Чепелик – предковічне і нове в архітектурі центру Києва, Олексій Стрижак викладає нову наукову концепцію про окремі шляхи походження українського та російського народів та їхніх мов.

Друкуються народознавчі праці вчених української діаспори: «Національне відродження України і розвиток фольклористики та етнографії в XIX та на початку XX ст.» Петра Одарченка (ч.4) та «Українська етнопсихологія і наш національний виховний ідеал» Володимира Яніва (з передмовою Всеволода Наулка, ч.5–6). Рубрика «З колекцій, фондів і рідкісних видань» пропонує сторінки біографії першого директора Інституту фольклору АН України Андрія Хвилі у викладі Дмитра Табачника, розвідку Любомира Вінара про історичну схему історії України Михайла Грушевського (ч.4) та «Словник чудотворних Богородичних Ікон України» Григорія Лужницького (ч.5–6).

Чимало матеріалів присвячено кобзарству: Олексій Вертій у ч.4 розповідає про кобзаря Єгора Мовчана, а Валентин Дубравін у ч.5–6 про Олександра Ковшара. Про розстріляний у 30-х роках з’їзд кобзарів вміщено розвідки Миколи Литвина та Олекси Ющенка. Богдан Жеплинський пише про християнські основи традиційного кобзарства (ч.4).

Серед інших публікацій – добірка матеріалів про осінній цикл українських Богородичних свят (ч.5–6), статті Федора Погребенника про маловідоме берлінське видання «Енеїди» (ч.4), Аріадни Шум-Стебельської про творчість Юрія Клена, Володимира Державіна про творчість київських поетів-неокласиків (ч.5–6). Часопис уміщує хроніку культурних подій, рецензії на нові видання тощо.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!