Валерій Падяк. Нарис історії карпаторусинської літератури XVI–XXI століть

Сергій Гірік ・ Грудень 2012
Ужгород: Видавництво В. Падяка, 2010.

Створення бодай невеликих загальних праць з історії літератури певної спільноти (байдуже, чи вона позиціонує себе як національна, чи ні) зазвичай іде слідом за нарисами з історії цієї групи. Не стали тут винятком і карпатські русини: після публікації Маґочієвого «Народу нізвідки» (див.: «Критика», 2008, ч. 1–2, с. 38), майже одразу адаптованого для русинських недільних шкіл як навчальний посібник, дійшла черга і до історії літератури. Її автор Валерій Падяк – ужгородський літературознавець, видавець багатьох книжок, дотичних до русинського руху (та й загалом до історії Закарпаття). Сама книжка – це розділ майбутньої німецькомовної колективної монографії, присвяченої мові, літературі, культурі, історії карпатських русинів.

«Нарис історії карпаторусинської літератури» охоплює період від XVI до початку XXI століття. Розділи, присвячені XVI–XVII століттям, мають, ясна річ, конспективний характер: літературне життя Угорської Русі в цей час було не надто жвавим. У наступних розділах представлено персоналії, частина з них, певно, увійде у майбутньому до канонічного ряду русинських письменників (Іоан Пастелій, Григорій Таркович), частина увійшла вже (Василь Довгович, Олександер Павлович, а також, звісно, головний будитель русинів XIX століття Олександер Духнович та шерег пізніших діячів літератури). Саме їм, а також яскравому й далеко менше дослідженому періодові першої половини XX століття у книжці присвячено основну увагу.

Структура книжки є традиційною для історій літератур. Автор подає загальну інформацію про явище карпаторусинської літератури, як він його бачить, короткі огляди історичного контексту культурного процесу в Закарпатті протягом винесених у назви розділів періодів, а також короткі біобібліографічні нариси про всі найважливіші постаті. Характерним є поділ праці на розділи/періоди відповідно до історичних подій, іґнорування в структурі книжки стильових напрямків, до яких належать літературні тексти. Звісно, такий підхід є цілком леґітимним, але він формує враження, що автор передусім виступає як історик, а не літературознавець.

Загалом дослідження є науково-популярним викладом історії літератури на Закарпатті, зосередженим лише на тих явищах, котрі можна прив’язати до русинського культурного процесу, й вилученням явищ української та російської літератури, хоча дослідник визнає складність такого поділу, бо в різні періоди своєї творчої біографії один автор міг позиціонувати себе по-різному (особливо це стає відчутним у 1920–1930-х роках).

Явище української літератури Закарпаття було частково досліджене ще за радянських часів (звісно, без згадувань окремих «націоналістичних» авторів), натомість літературний процес XIX століття, крім постаті Олександра Духновича, опинявся поза фокусом уваги українських дослідників. Отож Валерій Падяк заповнює лакуну в дослідженнях історії та культури свого реґіону.

Цікавими, попри невеликий обсяг, є розділи про літературу періоду Другої світової війни (діяльність «Подкарпатского общества наук») і кінця XX – початку XXI століття, а також бібліографія, яка містить майже всі варті уваги дослідження з теми.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!